Categories
Artikkelit

Helpottava käänne nieriäkannassa

Savitaipale. Emokalapyynti on onnistunut yli odotusten. Uuteen parveen saadaan viimein tuoretta maitia.

Kirjoittaja:
Anne Kokkonen

UHANALAISEN saimaannieriän tilanne näyttää nyt valoisammalta kuin aikoihin. Lokakuun alussa käynnistyneen emokalapyynnin yhteydessä on saatu kiinni peräti 23 täysikasvuista nieriää, joista seitsemän on kutevia koiraita.

Uusien sukusolujen ansiosta Enonkosken kalanviljelylaitokselle voidaan perustaa uusi emokalaparvi vanhan ja laitostuneen tilalle. Pulaa on viime vuosina ollut erityisesti luonnonvaraisten koiraskalojen maidista.

Kuolimon Isoselän alueelta on tähän mennessä pyydystetty yhdeksän koirasta, joista kaksi todettiin kutemattomiksi. Naaraskaloja paunetteihin on tarttunut yhteensä 12.

Suurin kiinni saatu nieriä on 4,2 kiloa painava koiras. Pienin kutukykyinen kala painaa vain 1,5 kiloa. Eniten joukossa on kolmekiloisia kaloja.

 

KUTUKYPSIÄ kaloja säilytetään sumpussa Kuolimossa. Tutkijat seuraavat nieriöitten kudun etenemistä, ja ensimmäiset kalat voidaan tarvittaessa lypsää ensi viikolla.

Mädin ja maidin lypsäminen ei vahingoita kaloja. Kiinni saadut nieriät mitataan, merkitään ja päästetään takaisin Kuolimoon.

Kuolimon kalastusalueen sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhteinen pyyntiprojekti toteutetaan nyt toisen kerran. Tavoitteena oli saada syksyn aikana lypsettyä 8—10 naarasta ja 1—2 koirasta. Vaikka tämä tavoite tulee ylittymään, emokalapyyntiä jatketaan Isoselän alueella suunnitellulla tavalla.

— Kymmenestä paunetista kahdeksaan on tarttunut saalista. Nieriöitten määrä osoittaa, että rauhoitustoimista on ollut apua ja että ilmapiiri on muuttunut nieriöille suotuisammaksi, Kuolimon kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja Kari Hauhio arvioi.

Emokalapyynti on aiempaa tehokkaampaa, koska pyydykset ovat tehokkaampia ja pyyntipaikat tiedetään aiempaa paremmin. Nieriä on osoittautunut hyvin kutupaikkauskolliseksi kalaksi.

 

VIIME syksynä Kuolimolta onnistuttiin pyytämään ainoastaan seitsemän naaraspuolista kalaa. Niiden 18 000 mätimunalla uusi parvi saatiin hyvään alkuun. Osa poikasista palautettiin Kuolimoon jo viime keväänä

Kolmivuotinen emokalaprojekti jatkuu vielä syksyllä 2015.

 

Nieriän emokalatuotanto

Emokalojen pyynti Kuolimosta alkoi vuonna 1983.

Noin 20 emokalan mädistä ja maidista syntyneitä emokalaparvia kasvatetaan RKTL:n Enonkosken kalanviljelylaitoksella.

Ajan mittaan emokalaparvien pohja on kapeutunut, koska laitosolossa menestytään erilaisilla ominaisuuksilla kuin luonnossa.

Syksyllä 2013 saatiin talteen seitsemän naaraan sukusolut.

Uusista sukusoluista periytyvät emokalaparvet alkavat tuottaa jälkeläisiä aikaisintaan vuonna 2019.

23 nieriää on löytynyt emokalapyynnissä Kuolimolta.

Anne Kokkonen