Työsuhderiidasta Eksotelle isot korvausvaateet

Työelämä. Mikeva-kodista irtisanotut työntekijät hakevat Eksotelta ja Mikevalta lähes miljoonan euron korvauksia.

Anne Kotiharju

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä uhkaa jopa miljoonaluokan korvausvaade. 18 Mikevan irtisanomaa Mikeva-kodin työntekijää hakee Eksotelta ja Mikevalta yhteisvastuullisesti korvauksena 20 kuukauden palkkaa viivästyskorkoineen.

Yhden työntekijän korvausvaade vaihtelee vajaasta 40 000 eurosta runsaaseen 50 000 euroon.

Asian käsittely alkaa Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa helmikuun alkupuolella valmisteluistunnolla. Käräjätuomari Terhi Anttilan mukaan tuolloin sovitaan pääkäsittelystä, ellei sitten päädytä sovintoon.

 

Työntekijöiden edustajan mukaan kyseessä oli liikkeenluovutus, kun Eksoten ja yksityisen Mikevan ostopalvelusopimus loppui. Eksote tuolloin siirsi toiminnan itselleen, ja sen olisi pitänyt ottaa työntekijät vanhoina työntekijöinä palkkalistoilleen.

Mikeva taas toimi virheellisesti, koska se päätti työsopimukset, vaikka kyseessä oli liikkeenluovutus.

 

Eksoten edustaja taas toteaa, että kyseessä ei ole liikkeenluovutus, eikä Eksote ollut velvollinen ottamaan Mikevan työntekijöitä. Alihankinnasta luopumista ei voi katsoa liikkeenluovutukseksi.

Mikevan edustaja puolestaan ilmoittaa, että Mikeva on alusta alkaen pitänyt liikkeen luovutusta mahdollisena.

Mikeva on useaan otteeseen ilmoittanut Eksotelle, että sen tulee ottaa Mikevan työntekijät palvelukseensa. Eksote on myös eri vaiheissa kertonut tarvitsevansa osan Mikeva-kodin henkilöstöstä.

 

Mikevan ja työntekijöiden mukaan Eksote on jatkanut täsmälleen samaa vanhusten tehostetun palveluasumisen järjestämistä, samoissa tiloissa ja samoille asiakkaille välittömästi ostopalvelusopimuksen päättymisen jälkeen. Tämän takia kyseessä on liikkeenluovutus.

Eksote puolestaan selvittää, että hankintasopimuksen päättymisen jälkeen Mikevalta ei siirtynyt yhtään työntekijää Eksotelle, pelkästään vähäinen määrä käyttöomaisuutta siirtyi. Toimintaidentiteetti ei säilynyt samana.

Eksoten edustaja linjaa, että vaikka kyseessä olisikin ollut liikkeenluovutus, Eksotella olisi ollut vastuu vain niistä työsuhteista, jotka olivat voimassa luovutushetkellä.

Tässäkin tapauksessa korvaus kantajille voisi olla enintään irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä.

 

Mikeva-koti siirtyi Eksotelle

Mikeva-koti, nykyinen Pienniemenkadun palvelukoti, toimii Sammonlahdessa.

Talon 40 asukasta ovat Lappeenrannan Asuntopalvelun vuokralaisia.

Yksityinen palveluyritys Mikeva tuotti ostopalvelusopimuksella Mikeva-kodin palvelut Eksotelle vuodesta 2007.

Ostopalvelusopimus loppui vuoden 2013 lopussa.

Eksote siirsi palvelukodin omaksi toiminnakseen vuoden 2014 alusta ja  korvasi entiset Mikeva-kodin työntekijät Eksoten omilla työntekijöillä.

Mikevalla oli 25 työntekijää. Mikeva irtisanoi työntekijät tuotannollisista ja taloudellista syistä.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju