Categories
Artikkelit

Kuntien tutkittava päiväkotien radonit

Säteily. Lappeenrannassa mittaukset tehdään 17 päiväkodissa. Taipalsaarella raja-arvot ylittyvät useimmin Suomessa.

Juho Maijala

 

Säteilyturvakeskus STUK patistaa kuntia mittaamaan päiväkotien radonpitoisuudet. Etelä-Karjalan kunnista vain Rautjärvi välttyy mittausvelvoitteelta matalan radonpitoisuutensa ansiosta.

STUK:n tutkijan Kaija Kojon mukaan tavoite on vähentää lasten ja päiväkodeissa työskentelevien altistumista radonille.

Mittaukset on tehtävä niissä kunnissa, joissa radonpitoisuudet ylittävät 400 becquereliä kuutiometrissä vähintään kymmenessä prosentissa pientaloista. Esimerkiksi Lappeenrannassa pitoisuus ylittyy tasan joka kymmenennessä talossa.

— Säteilylain mukaan työpaikkojen radonpitoisuudet on mitattava näissä kunnissa. Nyt otimme päiväkodit kohteeksi, ensi vuonna mitataan koulut, Kojo sanoo.

 

Lappeenrannassa on 23 päiväkotia kaupungin omistamassa ja yhdeksän päiväkotia ulkopuolelta vuokratussa rakennuksessa.

Kunnossapitopäällikkö Aila Valliuksen mukaan kaupungin rakennuksista radonmittaukset on tehtävä kymmenessä päiväkodissa ja ulkopuolisista seitsemässä. Lopuista mittaustulokset löytyvät ennestään.

Mittaukset pitää tehdä huhtikuun loppuun mennessä, joten helmikuu on vielä aikaa tehdä valmisteluja. STUK:n verkkokaupassa yksi mittauspurkki maksaa 42,90 euroa, ja Valliuksen mukaan niitä tarvitaan 2—5 kuhunkin päiväkotiin. Päiväkotien osalta pelkät purkit maksaisivat 1 300—3 400 euroa.

— Määrä on tapauskohtainen. Jos esimerkiksi kellarissa ei ole toimintatiloja, niin sinne riittää yksi purkki ja ensimmäiseen kerrokseen muutama, Vallius sanoo.

 

STUK:n mukaan työpaikkojen radonpitoisuudet tulisi mitata kymmenen vuoden välein. Kyseessä on kuitenkin suositus, jota ei ole kirjattu säteilylakiin.

— Voidaan ajatella, että kymmenessä vuodessa rakennus vanhenee niin paljon, että rakenteisiin voi tulla radonpitoisuuteen vaikuttavia muutoksia. 20 vuotta tuntuu liian pitkältä ajalta rakennuksen elinkaaressa ja viisi vuotta olisi liian lyhyt, Kaija Kojo sanoo.

Vaikka suositusta ei ole pakko noudattaa, Valliuksen mukaan Lappeenrannan kaupunki aikoo mitata radonpitoisuudet kymmenen vuoden välein työpaikkakiinteistöissään.

 

Etelä-Karjalan korkeimmat radonpitoisuudet mitataan Taipalsaarella.

Kunnassa on tehty mittaukset vajaassa tuhannessa pientalossa ja niistä 38 prosentissa ylittyy 400 becquerelin raja-arvo.

Taipalsaarella radontalojen osuus on Suomen suurin.

Kirjoittaja:
Juho Maijala