Categories
Artikkelit

Yliopisto tutkii ydinvoiman roolia

Tutkimus. Ydinvoima pannaan kohdalleen Euroopan energiakartalla laajassa tutkimuksessa. Lappeenrannan yliopisto hoitaa sen tietopankkia ja kokoaa tutkijaverkostoa.

Leena Sallinen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on mukana selvittämässä ydinvoiman roolia Euroopan energiakartalla. Siitä aiotaan luoda ensi kertaa kokonaisvaltainen kuva laajassa tutkimushankkeessa.

Kuvaa kootaan 26 Euroopan maasta. Useimmissa niistä käydään loputonta keskustelua ydinvoiman käytön puolesta ja sitä vastaan. Tutkijoiden ilmaisun mukaan ydinvoiman käyttö on Euroopassa ”vahvasti polarisoitunut poliittinen kysymys”.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on päästä eroon tästä kahtiajaosta.

-Tavoitteenamme on luoda ydinvoimalle tutkimustiedon avulla sosiaalisesti, poliittisesti ja ekonomisesti rauhallinen tila, kertoo kauppatieteiden professori Kalle Michelsen Lappeenrannan yliopistosta.

Hänen mukaansa tämä ei suoranaisesti tarkoita ydinvoiman käytön edistämistä.

-Ilmastonmuutoksen takia ydinvoimalla on kuitenkin merkittävä rooli energiantuotannossa ainakin välikauden ratkaisuna. Sekin on yksi motiivi tämän tutkimuksen taustalla, Michelsen sanoo.

Hän toivoo, että tutkimushankkeessa löytyy asenneilmastoon sävyjä mustavalkoisen suhtautumisen sijaan.

 

Aluksi kootaan perustietoa ydinvoiman merkityksestä ja osuudesta kunkin maan kansallisessa energiantuotannossa. Lisäksi selvitetään, miten monikansalliset voimayhtiöt, kansalliset poliittiset päättäjät ja kansalaiset vaikuttavat maan ydinvoimaratkaisuihin. Myös ydinvoimatuotannon taloudelliset vaikutukset selvitetään.

Demokraattisista ja autoritaarisesti johdetuista maista kootaan vertailuaineistoa.

-Euroopassa on hyvin monenlaisia ydinvoimaperinteitä, Michelsen muistuttaa.

Toisessa vaiheessa tutkijat analysoivat kerätyn tiedon. He tekevät kansallisen vertailun pohjalta koko Eurooppaa koskevan arvion ydinvoiman nykytilasta ja ennusteita ydinvoiman roolista tulevaisuudessa.

 

Tutkimushanke kestää neljä vuotta, ja sitä koordinoi Barcelonan yliopisto. Lappeenrannan teknillisen yliopiston osuus on rakentaa ja ylläpitää tietopankkia sekä koota kansainvälinen tutkijaverkosto.

Hankkeessa on mukana 36 tutkijaa Euroopan eri maista. Se maksaa 3,6 miljoonaa euroa. Rahat tulevat Horisontti 2020-nimisestä EU:n rahoitusohjelmasta.

Kirjoittaja:
Leena Sallinen