Kuukanniemi seisoo oman koulun takana

Lemi. Oma kyläkoulu on Kuukanniemen kyläläisten mielestä ajan mittaan edullisin vaihtoehto.

Matti Saarela

Kuukanniemeläiset ovat tiukasti oman kyläkoulun kannalla. Kunnan keskiviikkona järjestämässä kuulemiskokouksessa käytettiin kymmeniä puheenvuoroja oman alakoulun puolesta.

Kuukanniemessä asuva Juha Mielikäinen naapureineen lupasi lahjoittaa uutta koulua varten 2 000 euroa mieheen, jos saavat vähintään sata lemiläistä mukaan keräykseen.

Kunnan virkamiehet ovat tehneet laskelmia siitä, miten kuukanniemeläisten koululaisten koulunkäynti tulisi jatkossa järjestää.

Näiden laskelmien mukaan halvin vaihtoehto on rakentaa Kuukanniemeen pieni koulurakennus alakoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Tämän vaihtoehdon hinnaksi on laskettu liikuntasaleineen vajaat 1,5 miljoonaa euroa.

Kirkonkylän koulun laajennus tulisi maksamaan noin 1,9 miljoonaa euroa. Tähänkin hintalappuun sisältyy Kuukanniemeen rakennettava liikuntasali.

Kallein vaihtoehto on laskelmien mukaan täysikokoisen uuden alakoulun rakentaminen Kuukanniemeen. Uudelle koululle tulisi hintaa lähes neljä miljoonaa euroa.

Kuulemistilaisuuteen osallistuneet kyläläiset eivät uskoneet näihin laskelmiin. Heidän mielestään kaikkia kirkonkylän koulun laajennuksesta aiheutuvia kustannuksia ei ole otettu huomioon.

-Oikeampi tapa olisi verrata uuden täysimittaisen alakoulun ja näiden kahden muun vaihtoehdon yhteenlaskettuja kustannuksia toisiinsa, yksi kyläläisistä summasi tätä kritiikkiä.

Kuukanniemen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Salme Muurikka muistutti, että Kuukanniemen koulussa oli ennen sen sulkemista 120 oppilasta. Kuukanniemen päiväkodissa on 60 lasta, eli uusia ikäpolvia on tulossa kouluikään.

-Päiväkotikin on käymässä auttamattoman pieneksi, Muurikka kertoi. Kuukanniemen noin 800 asukaan joukossa on paljon nuoria lapsiperheitä.

Kuukanniemen vanha koulu jouduttiin poistamaan käytöstä ja purkamaan viime kesänä vakavien sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden takia. Kuukanniemen alakouluikäiset lapset ovat käyneet koulua kirkonkylän keskuskoulun tiloissa.

Kirjoittaja:
Matti Saarela