Categories
Artikkelit

Alas ammuttua juomavettä

Taipalsaari. Ampuma-alueen runsaiden pohjavesivarojen hyödyntäminen mutkistui. Puolustusministeriön kielteinen kanta tuli yllätyksenä.

Ilpo Leskinen

Puolustushallinnon jyrkän kielteinen kanta vedenottoon Taipalsaaren ampuma-alueella on tullut yllätyksenä paikallistasolla.

Puolustusministeriön ylijohtaja Jukka Juusti sanoi perjantaina, että puolustusvoimien ampuma-alueelle ei haluta vedenottamoa. Toiseen Salpausselkään kuuluva Pönniälänkangas on Etelä-Karjalan runsain pohjavesiesiintymä.

 

Geologi Heidi Rautanen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) kertoo, että puolustushallinnon tiukka kanta tuli uutena tietona.

-Näin kielteistä näkemystä ei ole aiemmin kuultu. Asia varmasti nousee tulevissa keskusteluissa esille.

Kielteinen kanta ei tullut täytenä yllätyksenä Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikölle Riitta Moisiolle. Tosin näin jyrkkää sanamuotoa asiasta ei ole hänkään aiemmin kuullut.

 

Lappeenrannan Energia teki Pönniälänkankaalla koepumppauksia muutamia vuosia sitten. Sieltä löytyi antoisuudeltaan erinomainen vedenottoalue Kaijansuonlampien alueelta sekä pienempi vedenottoalue Sinisten aaltojen alueelta.

Moision mukaan tuolloin tehtiin tiivistä yhteistyötä puolustushallinnon kanssa, koska toimittiin sotilasalueella. Silloin ei tullut esiin noin kielteistä mielipidettä.

Moisiolla on tosin tiedossa Puolustusvoimien viimeisin ympäristöraportti, jonka yhteenvedon mukaan alueelle ei suositella laajamittaista pohjaveden ottoa.

Lappeenrannan pitkän ajan strategiaan kuuluu Pönniälänkankaan vesivarojen hyödyntäminen. Alueelta on saatavissa juomavettä lähes sama määrä, joka tuotetaan Huhtiniemen tekopohjavedenottamolla.

 

Moisio korostaa, että vedenotto ei ole lähiaikojen asia, vaan aluetta on kaavailtu tulevaisuuden varalle.

-Pönniälänkangas olisi mittava mahdollisuus turvata ja monipuolistaa Lappeenrannan vedenhankintaa.

ELY on jo aiemmin patistanut kaupunkia lisäämään pohjaveden käyttöä vedenhankinnan turvaamiseksi. ELY on ohjannut kaupungin katsetta kohti Pönniälänkangasta.

Lappeenrannan Lämpövoima ei ole toiminut alueella koepumppausten jälkeen. Tuolloin vedenlaatu todettiin hyväksi. Raudan ja mangaanin liukeneminen veteen estyi sillä, että pumppausmäärää vähennettiin.

 

Pönniälänkankaan pohjavedestä on Puolustusvoimien omissa tutkimuksissa löytynyt räjähdysaineiden jäämiä, kolme mikrogrammaa litrassa.

Rautasen mukaan pitoisuus on erittäin pieni, mutta hänen mukaansa aina pitää olla huolestunut, kun ihmisen toiminnan merkkejä löytyy pohjavedestä.

Rautanen korostaa, että ampuma-alueen pohjavesi pysyy tiukassa suojelussa riippumatta siitä, tuleeko alueelle vedenottamoa vai ei.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen