Categories
Artikkelit

Saimaan uhanalaisia lohikalakantoja yritetään elvyttää

Leena Sallinen

Saimaan järvilohi eli saimaanlohi on määritelty äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi, samaan luokkaan kuin saimaannorppa. Saimaanlohen kanta on kalanviljelyslaitoksissa kasvatettujen istutuspoikasten varassa.

Lajin perinteiset kutupaikat ovat Pielisjoessa Kuurnan voimalaitoksen takana, missä luontaista lisääntymistä yritetään nyt elvyttää Ala-Koitajoessa. Kuurnan alapuolelta pyydetään emokaloja parantamaan laitospoikasten perimää.

Myös saimaannieriä on äärimmäisen uhanalainen laji. Se lisääntyy luontaisesti enää Kuolimolla, mistä pyydetään emokaloja laitospoikasten kasvatusta varten.

Viime vuonna Kuolimolta saatiin lypsyyn 39 sukukypsää kalaa, ja järven nieriäkannan arvioitiin vahvistuneen.

Saimaan järvitaimen on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Senkin kantaa yritetään elvyttää, sillä lajin luontainen lisääntyminen on vähäistä ja Saimaan taimenkanta pääosin istutusten varassa.

Saimaan lohikaloista uhanalaisiin kuuluu myös harjus, joka on luokiteltu silmälläpidettäväksi.