Categories
Artikkelit

Suojelu ei yllä Luumäen Ufo-kahvilaan

Arkkitehtuuri. Venturo on arvokas pala arkkitehtuurihistoriaa. Tällä hetkellä rakennuksen suojelemiseksi ei ole suunnitelmia.

Jonna Mielonen-Jumisko

Luumäen vanha Ufo-kahvila on hankalaa saada suojelluksi. Vaikka rakennus on asiantuntijoiden mukaan rakennushistoriallisesti arvokas, keinoja sen suojelemiseksi on niukasti.

Rakennuksia suojellaan yleensä kaavamerkinnöin. Ufo-kahvilalla suojelumerkintää ei kaavassa ole, eikä sitä ole myöskään suunniteltu.

— Yleensä suojelupäätökset tehdään siinä vaiheessa, kun kaavaa muutenkin tehdään. Kaavamuutos pelkän suojelupäätöksen takia olisi vähintään vuoden pituinen prosessi, eikä se ole ajankohtainen, sanoo Luumäen rakennustarkastaja Antti Tuuva.

Rakennus voidaan suojella myös erityislainsäädännön avulla. Näin toimitaan silloin, jos kohde on valtakunnallisesti merkittävä tai jos rakennuksessa on esimerkiksi arvokkaita sisätiloja, joiden suojelu muutoin on hankalaa.

Päätöksen suojelusta tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Museoviraston suosituksesta. Tällä hetkellä virastoilla ei ole suunnitelmia Luumäen Ufo-kahvilan suojelemiseksi.

 

Ufo-kahvila on ainutlaatuinen todiste suomalaisesta designista.

— Se on harvinainen rakennustyyppi, jollaisia tulisi kaikin keinoin suojella, sanoo Museoviraston intendentti Juha Vuorinen.

Myös ELYn ylitarkastaja Pertti Perttola pitää entistä kahvilaa arvokkaana.

Arvorakennukseksi voidaan luokitella mikä tahansa rakennus, joka on jollain tavalla arvokas. Rakennuksen ikä ei automaattisesti tee rakennuksesta arvorakennusta, ja toisaalta myös täysin uusi rakennus voi olla suojelun arvoinen.

— Esimerkiksi nykytaiteen museo Kiasma voidaan luokitella arvorakennukseksi, vaikka se on rakennuksena melko uusi, Perttola kertoo.

 

Valtio on kuitenkin asiassa voimaton. Perttolan mukaan rakennuksen kannalta parasta olisi, että se otettaisiin jälleen siihen käyttöön, mihin se alun perin on tarkoitettukin.

Yksityistä omistajaa ei kuitenkaan voida pakottaa avaamaan kahvilaa tai kunnostamaan rakennusta.

Myöskään kunta ei voi käyttää pakkokeinoja. Tässä vaiheessa kunta voi ainoastaan vaatia, että rakennus ja sen ympäristö pidetään siistinä.

— Jos rakennus ränsistyy tai se halutaan purkaa, pakkotoimet voivat tulla kysymykseen, Tuuva toteaa.

Tästä on kyse

Venturo on Matti Suurosen suunnittelema ainutlaatuinen rakennus.

Luumäen Venturossa toimi 1970-luvulla kahvila, joka nimettiin Ufo-kahvilaksi.

Rakennuksen osti 1980-luvulla Vesa Jyrkinen. Kahvila on ollut tyhjillään siitä lähtien.

Jyrkinen kommentoi keskiviikon Etelä-Saimaassa, ettei hänellä ole suunnitelmia rakennuksen suhteen.

 

Kirjoittaja:
Jonna Mielonen-Jumisko