Categories
Artikkelit

Haapajärveä kunnostetaan jälleen

Lappeenranta | Ruovikon ja vesikasvien poistolla pienennetään järven ravinnekuormaa. Kasvustoa niitetään sadan hehtaarin alueelta, mutta rantaruovikkoon ei kajota.

Kesken jäänyt tehdään nyt loppuun. Haapajärven kunnostushankkeessa rahat loppuivat ennen aikojaan. Osmankäämit rehahtivat uuteen kasvuun sen jälkeen, kun kuivatettu järvi täytettiin uudelleen.

Lappeenrannan ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen kertoo, että kyläläiset muistuttivat häntä keskenjääneestä kunnostuksesta joulun alla pidetyssä tilaisuudessa.

Nyt rahaa on löytynyt sen verran, että ruovikon ja vesikasvien niittoon päästään kahden viikon päästä.

— Järven 200 hehtaarista työmaana on noin sata hehtaaria. Vaikka pinta-ala on suuri, ei kasvustoa ole niin paljon kuin pelättiin.

Kylärantaa lukuun ottamatta niitto ei koske rantaruovikkoa, sillä kyse on suojellusta Natura-alueesta.

 

Niittotyö on kilpailutettu ja tilattu Saimaa Center -yhtiöltä. Työn hinta on 28 000 euroa. Niiton lisäksi kustannuksia syntyy läjitetyn kasvuston kuljettamisesta maankaatopaikalle, kunhan se on ensin kuivunut kokoon.

Työnjohtaja Mika Hyvärinen Saimaa Centeristä uskoo niitosta olevan apua järven ravinteiden poistossa.

— Me puhdistamme järvestä kaislat ja sammalet. Käytössä on iso niittokone ja kaksi venettä, joilla niitetty kasvusto kuljetetaan rannoille. Vastaavaa työtä olemme tehneet tänä kesänä läntisellä Pien-Saimaalla kalatalouskeskuksen tilaamana, hän kertoo.

 

Työn alle tulee harvemman kasvuston ohella keskellä Haapajärveä seilaava lauttamainen kasvusto.

Niitto alkaa 14. päivänä syyskuuta. Hyvärinen laskee, että urakka kestää kuukauden päivät.

Jotta niitto olisi tehokasta, olisi se Hyvärisen mukaan suoritettava kolmena kesänä peräkkäin. Vasta silloin se nitistää kasvuston.

Ilkka Räsänen sanoo, että viikon päästä allekirjoitettava sopimus kattaa vain yhden niiton.

— Urakkahinta on sen verran edullinen, että rahaa voisi olla uusiinkin niittoihin.

Kaiken kaikkiaan rahaa on Haapajärveen käytettävissä hieman yli 100 000 euroa, Räsänen kertoo.

Hyvärisellä on kalustossaan myös imuruoppaaja pohjamutien poistoon. Ruoppauksesta ei kaupunki ole tarjousta pyytänyt.

Kirjoittaja:
Kaija Lankia