Categories
Artikkelit

Lupa-anomus ja kaava kulkevat käsi kädessä

Heikki Soipanen

Lappeenrannan uutta jätevedenpuhdistamoa viedään eteenpäin kahdella rintamalla. Ympäristölupahakemus jäteveden käsittely- ja purkupaikalle on Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä. Hakemuksessa pyydetään lupaa puhdistamon rakentamiselle Hyväristönmäkeen ja puhdistetun jäteveden johtamista Rakkolanjokea pitkin Venäjän puolelle Viipurinlahteen. Hakemuksen nähtävilläpitoaika päättyi kaksi viikkoa sitten. Määräaikaan mennessä jätetyistä muistutuksista ja mielipiteistä pyydetään vielä lausunnot, jonka jälkeen aluehallintovirasto valmistelee asian ja päättää, myönnetäänkö lupa vai ei. Päätös tehtäneen ensi vuoden kevättalvella. Samassa yhteydessä päätetään, saako kaupungin nykyinen jätevedenpuhdistamo Toikansuolla jatkaa toimintaansa vuoteen 2021, jolloin uuden puhdistamon on määrä valmistua. Puhdistamon rakentamisen mahdollistava osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä alkukesästä. Ehdotuksesta on jätetty kaavoittajalle, eli kaupungille, kymmeniä mielipiteitä. Valtaosassa vastustetaan puhdistamon rakentamista Hyväristönmäkeen ja ehdotetaan puhdistamon paikaksi Kukkuroinmäkeä, jossa toimii maakunnallinen jätekeskus. Osayleiskaava on tarkoitus viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tämän vuoden aikana. Ennen kaavan lopullista hyväksymistä siitä on tarkoitus järjestää vielä lokakuussa asukastilaisuus. Jätevedenpuhdistamo on kaupungin suurin investointi vuosikymmeniin. Sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2018. Mahdolliselle valituskierroksellekin on varattu aikaa.

Heikki Sopanen

Kirjoittaja: