Categories
Artikkelit

KHO: Meluaita perusteeton

LAPPEENRANTA. Etelä-Karjalan keskussairaalan työmaalle ei olisi tarvittu meluaitaa, koska räjäytysmelu on tilapäistä, paukut pieniä ja hyöty vähäinen.

Ilpo Leskinen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden vaatimuksen meluaidan rakentamisesta Etelä-Karjalan keskussairaalan uuden rakennuksen työmaalle.

Meluaitaa oli vaatinut työmaata vastapäätä sijaitseva taloyhtiö Kahilanniementien varressa, koska työmaalla tehdään melua nostattavia räjäytyksiä.

KHO katsoi, että hyöty meluaidasta olisi tässä kohteessa vähäinen. Oikeus totesi, että työmaan melu on tilapäistä. Meluaidalla tehtävä torjunta koskee pitkäaikaista haittaa.

KHO:n mukaan meluaidan kustannukset ovat rakennustyömaata ajatelleen kohtuuttomat, koska meluaita maksaa suunnilleen tuhat euroa metriltä.

Lisäksi oikeus katsoi, että alkuperäisessä meluilmoituksessa oli jo runsaasti meluntorjuntaan liittyviä erikoisvaatimuksia.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) teki maaliskuussa lainmukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta uuden rakennuksen työmaalla. Lappeenrannan seudun ympäristötarkastaja teki meluilmoituksen.

Kahilanniemen toisella puolen sijaitseva taloyhtiö valitti asiasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Oikeus katsoi heinäkuussa, että meluaita pitää rakentaa työmaan ja taloyhtiön väliin.

Eksote sekä terveystarkastaja valittivat päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Terveystarkastajan valitus tuli pari päivää myöhässä, joten KHO antoi päätöksensä Eksoten valituksesta.

Asiat etenivät valitusten käsittelyn aikana. Työmaan räjäytykset on jo lähes kokonaan tehty. Lähellä Imatrantietä on vielä jäljellä pieniä räjäytyksiä.

Eksoten tekninen johtaja Juhani Ahokas kertoo, että räjäytyksille saatiin lupa, vaikka valitukset olivat käsittelyssä. Valitusprosessista tuli neljän päivän viivytys työmaalle.

Ahokkaan mukaan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen työmaan meluluvat ja oikeuden asettamat vaatimukset käytiin perinpohjaisesti läpi Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kanssa.

Yhteistyötä tehtiin myös valituksen tehneen taloyhtiön kanssa. Työmaalle rakennettiin ylimääräisiä suojia ja kaiteita, jotta Kahilanniementie pysyy turvallisena ja häiriöitä tulee mahdollisimman vähän.

Räjäytykset jouduttiin Ahokkaan mukaan tekemään äärimmäisen hallitusti, koska työmaan vieressä sijaitsevat keskussairaalan herkimmät yksiköt.

-?Räjäytyksissä käytettiin vain pieniä panoksia, ja urakoitsija oli erikoistunut vaikeisiin louhintatöihin.

Keskussairaalan uusi seitsenkerroksinen päivystys- ja vuodeosastorakennus valmistuu loppuvuodesta 2017 ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 2018. Räjäytyksiä piti tehdä, koska uudisrakennus tulee kokonaan kallion päälle.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen