Categories
Artikkelit

Ylin päivähoitomaksu ehkä alle 300 euron

Lappeenranta. Kaupunginhallitus äänesti päivähoitomaksuista. Kaikkien lapsiperheiden päivähoitomaksut eivät välttämättä nouse.

Matti Saarela

Lappeenrannan kaupunginhallitus esittää päivähoitomaksun ylärajaksi 295 euroa kuukaudessa.

Lakiesityksen mukaan varhaiskasvatusmaksua voitaisiin periä enintään 354 euroa kuukaudessa perheen ensimmäiseltä lapselta.

Kaupunginhallitus päätti asiasta äänestyksen jälkeen. Ennen tätä kaupunginhallitus äänesti myös asian käsittelyn siirtämisestä.

Lopullisen päätöksen elokuusta lähtien perittävistä uusista varhaiskasvatuksen maksuista tekee kaupunginvaltuusto.

 

Merkittävin uudistus uudessa asiakasmaksulaissa on se, että elokuun alusta lähtien maksut päivähoidosta peritään hoitotuntien perusteella, kun nyt maksut on peritty hoitopäivien perusteella.

Lakiesityksessä lähdetään siitä, että kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu peritään, jos lapsi on hoidossa vähintään 35 tuntia viikossa ja 140 tuntia kuukaudessa.

Lappeenrannan kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi huhtikuussa väljemmät rajat. Täyttä maksua peritään vasta, jos hoitotunteja on yli 150 tuntia kuukaudessa.

 

Uudet tuntiperusteiset varhaiskasvatusmaksut lasketaan perheen tulojen perusteella. Esimerkiksi yhden lapsen yksinhuoltajan maksu on 11,5 prosenttia tulorajan ylittävältä tulolta.

Kaikkien lappeenrantalaisten lapsiperheiden päivähoitomaksut eivät välttämättä nouse. Maksut saattavat myös laskea. Maksujen perusteena olevat tulorajat nousevat, jos uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki saadaan säädettyä ennen elokuun alkua.

Esimerkiksi yhden lapsen yksinhuoltaja voi lakiesityksen mukaan vastaisuudessa ansaita 1 915 euroa kuukaudessa ennen kuin häneltä aletaan periä päivähoitomaksua. Lappeenrannan kaupunginhallitus on esittänyt tulorajaksi 1 403 euroa kuukaudessa.

 

Korotusten suuruutta tai niiden vaikutusta kaupungin tuloihin ei voida Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimenjohtajan Tuija Willbergin mukaan vielä laskea kovin tarkkaan.

— Tässä tilanteessa muuttuu todennäköisesti moni muukin asia. Uudet maksuperusteet ja hinnoittelu voivat vaikuttaa myös perheiden käytökseen, Willberg muistuttaa.

 

Kuntien perimien päivähoitomaksujen korottaminen on osa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen menoleikkauspakettia, jolla kuntien tuloja ja menoja pyritään tasapainottamaan.

 

Kirjoittaja:
Matti Saarela