Categories
Artikkelit

Aikalisä pian ohi Huhtiniemessä

LAPPEENRANTA. Ultivistalla on runsas puoli vuotta aikaa lunastaa lupaus hotellin rakentamisesta. Muu rakentaminen alueelle ei ole mahdollista.

Heikki Sopanen

Espoolaisella kiinteistösijoitusyhtiö Ultivistalla on puoli vuotta aikaa laittaa nimet Huhtiniemen hotellihankkeen papereihin. Jos nimiä sopimuspapereihin ei tule, Lappeenrannan kaupunki viheltää kahdeksan vuotta jatkuneen hotellipelin poikki.

Kaupunki myönsi Ultivistalle kahden vuoden aikalisän tammikuussa 2015, koska taloustilanne ei ollut otollinen hotellirakentamiselle.

-Kaupunginjohtaja Jarva on julkisesti ilmoittanut, että uutta lisäaikaa ei enää tule. Sitä on jo ollut riittävästi. Kaupunginjohtajan ilmoituksen mukaisesti mennään, kaupunginsihteeri Juha Willberg kertoo.

Willberg on ollut virkamiehenä valmistelemassa Huhtiniemen papereita ja valvomassa kaupungin etua.

Ultivistan pitää hyväksyä ja allekirjoittaa täytäntöönpanosopimus ja sen jälkeen kauppakirja hotellikiinteistöstä. Aikaa on tämän vuoden loppuun.

-Jos sopimuksiin ei tule nimiä, hanke raukeaa ja kaupunki palauttaa Ultivistalle 100 000 euroa, jonka ostajataho maksoi kaupungille kaavan laatimista varten. Muita vaatimuksia suuntaan tai toiseen ei ole, Willberg sanoo.

Ultivistan toimitusjohtaja Sami Alatalo kertoo, että he käyttävät jäljellä olevan ajan harkintaan.

-En lähde nyt veikkaamaan todennäköisyyksiä hotellin toteutumiselle. Kesälomien jälkeen asiaan palataan, ja kaupungin kanssa käydään silloin keskusteluja asiasta.

Alatalo nostaa esiin mahdollisuuden, että kaupunki tarjoaa Ultivistalle vielä muita vaihtoehtoja. Kysymykseen, mitä ne voisivat olla, jos uusi aikalisä on epätodennäköinen, Alatalo vastaa ympäripyöreästi.

-En osaa ottaa kantaa. Mitään keskusteluja ei ole käyty, mutta maailmassahan on monia ajatuksia.

Alatalon mukaan Ultivistalla ei tässä vaiheessa ole suunnitelmia ehdottaa hotellialueen kaavoittamista jollekin muulle rakentamiselle.

Kaupunginsihteeri Willberg kertoo, että Ultivista ei ole ollut aikalisän myöntämisen jälkeen yhteydessä kaupunkiin.

Willberg torjuu ajatuksen, että hotellialue kaavoitettaisiin muulle rakentamiselle ja Ultivistalla säilyisi alueeseen optio-oikeus.

-Alue on kaavoitettu hotellirakentamiselle, ja jos sitä ei tule, siihen ei tule mitään. Sen jälkeen kaupunki kaavamonopolin haltijana miettii, onko tarpeen muuttaa hotellikaavaa johonkin toiseen tarkoitukseen ja kuka sen sitten aikanaan toteuttaa.

Willberg uskoo, että hotellikaavaa ei heti lähdetä muuttamaan, vaikka Ultivista ei aluetta ostaisikaan. Kaupunki ei ole miettinyt alueelle muuta käyttöä.

-Odotetaan nyt vuoden loppuun. Kaikki on mahdollista, jos hotellihanke raukeaa.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen