Etelä-Karjalassa maan lyhin sairaalajono

Sairaanhoito. Hoitoon Etelä-Karjalan keskussairaalaan pääsee yleensä alle kuukaudessa.

Matti Saarela

Koko maan lyhimmät sairaalajonot ovat Etelä-Karjalan keskussairaalassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Etelä-Karjalan keskussairaalaan pääsi hoitoon alle kuukauden jonotuksella.

Jonottajien keskimmäinen odotusaika oli 24 vuorokautta. Luku perustuu huhtikuun lopun tilanteeseen.

— Olemme saaneet purettua silmäpoliklinikan ruuhkat, kun Terveystalo otti sen vastuulleen, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Aikaisemmin kaihileikkauksiin oli pitkä jono.

— Toinen, jonka eteen olemme tehneet paljon työtä, on ortopedia, jossa jonot tekonivelleikkauksiin on saatu lyhenemään.

 

Etelä-Karjalan keskussairaalassa odotusajat ovat selvästi lyhyempiä kuin esimerkiksi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Etelä-Savossa erikoissairaanhoidon keskimmäinen odotusaika oli 47 vuorokautta ja Kymenlaaksossa 51 vuorokautta.

Erikoissairaanhoitoon pääsyä odotti Etelä-Karjalassa 30. huhtikuuta 1 440 ihmistä. Heistä 208 oli odottanut hoitoon pääsyä yli kolme kuukautta ja viisi yli puoli vuotta.

Erikoissairaanhoidon tarpeen arviointiin pääsyä piti Etelä-Karjalassa odottaa tavallisesti reilu kuukausi. Erikoissairaanhoidon lääkärin vastaanotolle keskimmäinen odotusaika oli 37 vuorokautta.

 

Kirjoittaja:
Matti Saarela