Categories
Artikkelit

Lappeenranta myllää organisaationsa uusiksi

Lappeenranta. Tarkoituksena on jouhevoittaa hallintoa. Kaupungin yhtiöissä tärkeimmät hallituspaikat menevät jatkossakin poliitikoille.

Timo Laitakari

Lappeenrannan kaupunki on siirtymässä kahden toimialan malliin.

Toiseen yhdistyvät kasvatus- ja opetustoimi, kulttuuritoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimi. Toinen muodostuu nykyisestä teknisestä toimesta, ympäristötoimesta, rakennusvalvonnasta ja yrityspalveluista. Nykyinen elinkeinoyhtiö Wirma Lappeenranta on tarkoitus sulattaa osaksi toimialaa.

Linjaukset perustuvat kaupungin uutta organisaatiota valmistelleen työryhmän näkemyksiin. Päätökset asiasta tehdään syksyllä. Käyttöön malli otetaan uuden valtuustokauden alkaessa heinäkuussa 2017.

Luottamushenkilöhallinnossa muutos merkitsee lautakuntien vähenemistä neljään.

Organisaatiotyöryhmän puheenjohtaja, valtuutettu Päivi Kukkonen (sd.), miksi tähän malliin päädyttiin?

– Lähtökohtana ei ollut lautakuntien vähentäminen, vaan halusimme jouhevoittaa kaupungin organisaatiota. Elinvoima-asiat korostuivat. Näimme hyväksi, että teknisen lautakunnan rooli niissä kasvaa.

– Lasten ja nuorten lautakunnan osalta katsoimme, että nuorisopuoli sopii kasvatuksen ja opetuksen kanssa yhteen. Kulttuuri ja liikunta taas katsottiin luonteviksi yhteistyökumppaneiksi. Siitä voi löytyä synergiaa, yhteistyötä tarvitaan enemmän.

Mikä yhdistää koulua, uimahallia ja teatteria? Ne kuuluvat jatkossa samaan toimialaan.

– Katsottiin, että ne ovat tyypillisiä vapaa-aikaa ja kaupunkilaisia palvelevia toimialoja. Että miksi ei?

Mitä tapahtuu yhtiöille?

– Kaupungilla on eri organisaatioissa tila- ja kiinteistöosaajia. Nämä on päätetty yhdistää uuteen Lappeenrannan Toimitilat?-yhtiöön. Nykyiset yhtiöt jatkavat siellä tytäryhtiöinä, mutta niiden rooli pienenee. Esimerkiksi henkilökunta on tarkoitus palkata emoyhtiöön.

– Isoimmille yhtiöille Lappeenrannan Energialle ja Asuntopalvelulle ei ole tapahtumassa mitään tässä revohkassa.

Lappeenrannan tärkeimmissä yhtiöissä hallitukset koostuvat jatkossakin luottamushenkilöistä. Miten aiotaan varmistaa uuden kuntalain vaatimus riittävästä toimialan ja liiketoiminnan osaamisesta?

– Se, että on luottamushenkilö, ei sulje pois sitä, että saattaa olla liiketaloudellista osaamista. Itsekin olen käynyt suorittamassa hyväksytyn hallituksen jäsenen koulutuksen.

– Olemme käyneet ryhmien kanssa keskustelua siitä, että meillä on vastuu asettaa hallituksiin parhaat mahdolliset osaajat omista viiteryhmistämme.

Kirjoittaja:
Timo Laitakari