Categories
Artikkelit

Lappeenranta on energisesti uusiutunut

Ilpo Leskinen

Lappeenrannasta on viime vuosien aikana kehittynyt uusiutuvan energian tutkimuksen ja käytön keskittymä. Kaukaan tehdasalueella on vuodesta 2009 lähtien toiminut Kaukaan Voiman biovoimalaitos. Se tuottaa puupohjaisilla raaka-aineilla ja osin turpeella prosessihöyryä ja sähköä Kaukaan tehtaille sekä kaukolämpöä ja sähköä Lappeenrannan Energialle. Tehdasalueella toimii myös biodieseliä mäntyöljystä tuottava UPM:n biojalostamo. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on tutkimuskäytössä aurinkovoimala, joka on maksimiteholtaan 208 kilowattia. Uusiutuvan energian tutkimus on yksi keskeinen yliopiston tutkimusala. Lappeenrannan kaupunki ja Energia avaavat tänä kesänä kolme aurinkovoimalaa, joiden maksimitehot ovat 40-55 kilowattia. Saman kokoinen aurinkovoimala tulee myös Pontuksen koulun katolle. Kuutostien molemmin puolin toimii Muukon tuulipuisto, jossa pyörii seitsemän tuulivoimalaa, kun tuulennopeus on vähintään kolme metriä sekunnissa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Jero Ahola arvioi, että tämä kokonaisuus on syntynyt monen asian summana. -Tänne on muodostunut jonkinlainen visio tulevaisuudesta. Energiamurroksessa on nähty mahdollisuuksia. Kaupungista löytyy ihmisiä, joilla on ollut into ja halu viedä asioita eteenpäin.

Ilpo Leskinen

Kirjoittaja: