Categories
Artikkelit

Uudet säästöt osuvat kaupungintalolle

Lappeenranta. Valtuusto päättää leikkauksista maanantaina. Valtuustoryhmät löysivät sovun suurista linjoista. Päivähoito on yhä selvästi suurin säästökohde.

Timo Laitakari

Lappeenrannan säästöohjelma osuu ennakoituakin enemmän konsernihallintoon ja tekniseen toimeen. Perjantaina julkistetussa uudessa säästöesityksessä kumpaankin kohdistuu vielä puolen miljoonan euron lisäsäästöt vuosina 2017-2018.

Valtuuston poliittiset ryhmät pääsivät torstaina sopuun säästöjen päälinjasta. Paketista päättää valtuusto maanantaina. Valtuustoryhmät käsittelevät asiaa vielä ennen kokousta.

Säästöpaketti meni uusiksi päivähoitomaksujen korotusaikeen kaaduttua. Päivähoitomaksuista saatavien lisätulojen sijaan piti etsiä uusia kohteita miljoonalla eurolla.

Kaikkiaan säästöohjelman koko kahdelle vuodelle on 8,8 miljoonaa euroa. Leikkaukset on tarkoitettu pysyviksi.

Uudella listalla suurimmat muutokset kohdistuvat konsernihallintoon, jonka säästövelvoite kasvaa 550 000 eurolla. Se on tarkoitus kattaa lähinnä vähentämällä tietotekniikan palveluostoja.

Teknisen toimen säästövelvoite kasvaa 500 000 eurolla. Tämä kertyy puun myynnin lisäämisestä, ostopalveluiden vähentämisestä, kunnallisteknisten investointien karsimisesta ja maaseudun joukkoliikenteen leikkaamisesta.

Kulttuuritoimessa säästövelvoite pienenee. Kun aiemmin puhuttiin kahden pienen kirjaston lakkauttamisesta, nyt puhutaan enää automatisoinnista.

Kokonaissäästöissä selvästi suurin kohde on päivähoito, josta viedään kahdessa vuodessa 3,7 miljoonaa euroa. Osa summasta muodostuu valtuuston jo hyväksymästä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta.

Lisäksi ”päiväkotien käytön tehostamisesta” haetaan 2,3 miljoonan euron säästöä. Käytännössä kyse on ryhmäkokojen kasvamisesta nykyisestä, mikä tuo säästöjä etenkin henkilöstöstä.

Tehoja haetaan perustamalla erillisiä puolipäiväryhmiä, joissa hoitajien määrä voi olla pieni. Ryhmiin voidaan myös sijoittaa enemmän lapsia kuin on paikkoja. Kaupunki laskee, että osa lapsista on yleensä aina pois, joten lapsiluku ei käytännössä ylittäisi sallittua.

Suhteessa toimialan kokoon kulttuuriin osuvat pienimmät säästöt. Myös nuoriso- ja liikuntatoimi selviää varsin vähällä.

Suurin säästäjä on tekninen toimi. Tosin sen säästöistä puoli miljoonaa euroa ei ole mitään säästöjä, vaan ne tulevat rakennusvalvonnan maksujen nostosta ja puun myynnin lisäämisestä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä muut toimialat, jotka ovat siirtymässä maakunnallisiksi, jäävät säästöohjelman ulkopuolelle. Niille on tarkoitus valmistella myöhemmin omat ohjelmat.

Suhteessa toimialan kokoon kulttuuriin osuvat pienimmät säästöt.

Näin säästöt osuvat

Kasvatus ja opetus: 3,99 miljoonaa euroa (2,1 prosenttia toimialan budjetista).

Tekninen: 1,9 miljoonaa euroa (7,8 %).

Nuoriso ja liikunta: 0,51 miljoonaa euroa (2,5 %).

Kulttuuri: 0,2 miljoonaa euroa (0,9 %).

Konsernihallinto: 2,2 miljoonaa euroa (5,9 %).

Kirjoittaja:
Timo Laitakari