Categories
Artikkelit

Hyväristönmäen puhdistamolle ympäristölupa

LAPPEENRANTA. Jätevedenpuhdistamon mahdollistava osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa.

Heikki Sopanen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi ympäristöluvan Lappeenrannan Lämpövoimalle Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamolle. Uusi puhdistamo korvaa nykyisen Toikansuon jätevedenpuhdistamon. Lupaan liittyy myös puhdistettujen jätevesien laskeminen Rakkolanjokeen.

Toikansuon jätevedenpuhdistamo saa jatkaa siihen saakka, kunnes Hyväristönmäen uusi puhdistamo otetaan käyttöön. AVIn myöntämän ympäristöluvan takaraja on kuitenkin vuoden 2022 loppu.

Uudessa puhdistamossa käsitellään Lappeenrannan asemakaavoitetun alueen yhdyskuntajätevesiä, viemäröityjä teollisuusjätevesiä, Lemin ja Taipalsaaren jätevesiä sekä puhdistamolle tuotavia sakokaivolietteitä ja muita lietteitä.

Lupa ei koske mädättämöä. Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmaisen mukaan Lämpövoima Oy ilmoitti kesäkuussa aluehallintovirastolle, että liete käsitellään kuten nykyäänkin, eli kuivataan ja kuljetetaan Kukkuroinmäkeen.

AVI arvelee, ettei puhdistamon toiminnasta aiheudu vesistön pilaantumisesta johtuvaa, korvattavaa vahinkoa. Kalataloushaittojen ehkäisemiseksi määrätään kalatalousmaksu.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana osayleiskaavan, joka mahdollistaa puhdistamon rakentamisen Hyväristönmäkeen.

Suuri joukko alueen asukkaita on vastustanut puhdistamon tuloa kotinurkilleen.

Toimitusjohtaja Kolehmainen ja vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio Lämpövoima Oy:stä pitävät todennäköisenä, että ympäristöluvasta ja myös kaavapäätöksestä valitetaan.

-?Sen verran paljon vahvoja mielipiteitä on tähän mennessä esitetty, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen mukaan laitoksen suunnittelu vie joka tapauksessa aikaa niin, että rakentaminen päästään aloittamaan aikaisintaan 2018, vaikkei kukaan valittaisikaan.

Lappeenrannan Lämpövoima on varautunut jättämään uuden puhdistamon rakennusluvan ensi vuoden lopulla.

Puhdistamon hinnaksi siirtoviemäreineen on tällä hetkellä arvioitu 70 miljoonaa euroa. Uusi puhdistamo on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen