Categories
Artikkelit

Troolauskiista päättyi sovintoon

Kalastus. Kalastusyritys sai osakaskunnalta korvauksia ansionmenetyksistä ja oikeudenkäynneistä. Ammattikalastaja luopui suuresta osasta vahingonkorvauksia sopiakseen jutun.

Matti Saarela

Pitkä kalastuskiista Saimaalla on päättynyt osapuolten sovintoon. Sammaljärven osakaskunnan ja Järvikalastus Turtiainen -yrityksen oikeusriita troolauksesta osakaskunnan vesillä on päättynyt. Osapuolten tekemän sopimuksen perusteella osakaskunta maksaa kalastusyhtiölle korvauksia ansionmenetyksistä sekä oikeudenkäyntikuluja.

— Minä tulin tässä riita-asiassa osakaskuntaa vastaan, Markku Turtiainen kommentoi sopimusta.

 

Kiista alkoi vuoden 2013 toukokuussa. Turtiaisen yhtiö pyysi osakaskuntaa vahvistamaan troolauksen vaatimien pyydysyksiköiden määrän. Yhtiö esitti, että osakaskunta vahvistaisi troolin 50 pyydysyksikön veroiseksi pyyntivälineeksi.

Osakaskunta ei suostunut määrittelemään, kuinka monta pyydysyksikköä troolaaminen vaatii. Saman päätöksen teki osakaskunnan ylimääräinen kokous, kun se käsitteli järvikalastusyhtiön tekemää oikaisuvaatimusta.

Yhtiö vei riidan Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus kumosi osakaskunnan päätöksen antaa lupa vain yhdelle kalastajalle troolaukseen kilpailutuksen perusteella. Käräjäoikeus myös päätti, että pyydysyksiköistä päättämien ei kuulu sen toimivaltaan ja jätti samalla ottamatta kantaa yhtiön vaatimiin vahingonkorvauksiin.

 

Itä-Suomen hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Hovioikeuden mukaan osakaskunnan vuosikokouksessa tehty päätös johti tosiasiallisesti troolipyynnin kieltämiseen eikä kiellolle ollut laillisia perusteita.

Samalla hovioikeus linjasi käräjäoikeuden toimivaltaa. Hovioikeuden mukaan käräjäoikeuden olisi pitänyt ottaa päätöksessään kantaa pyydysyksikköihin. Samasta syystä oikeuden olisi pitänyt tehdä päätös myös yhtiön 50 000 euron vahingonkorvausvaatimuksesta.

 

Käräjäoikeus määräsi juttunsa hävinneen osakaskunnan maksamaan kalastusyhtiön oikeudenkäyntikuluja. Osakaskunta haki hovioikeudelta muutosta korvauksiin. Hovioikeus kuitenkin piti tältä osin käräjäoikeuden tuomion ennallaan.

Asian uusi käsittely Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa päättyi huhtikuussa tehtyyn sopimukseen, jossa osakaskunta sitoutui maksamaan Järvikalastus Turtiaiselle sovitut vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut heinäkuun alkuun mennessä.

Osakaskunta maksaa kalastusyhtiölle korvauksia ansionmenetyksistä sekä oikeudenkäyntikuluja.

 

Kirjoittaja:
Matti Saarela