Categories
Artikkelit

Wirman väki kaupungin leipiin

LAPPEENRANTA. Wirman toiminnot siirretään Lappeenrannan kaupungin organisaatioon ja työntekijät kaupungin palkkalistoille.

Heikki Sopanen

Wirma Lappeenranta Oy:n toiminnot aiotaan siirtää osaksi Lappeenrannan kaupungin toimintaa. Yrityspalveluja tarjoavan ja erilaisia projekteja pyörittävän Wirman 17 työntekijää siirtyvät kaupungin palkkalistoille. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva kertoo, että muutos on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden alusta.

-Wirman henkilöstö sulautetaan kaupungin henkilöstöön, mutta tarkkaa suunnitelmaa ei vielä ole. Siirto vaatii yt-menettelyn.

Wirman sulauttamista kaupungin organisaatioon ehdottaa organisaatiotoimikunta, johon kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat ja johtavia viranhaltijoita. Tapaus Wirma on osa toimikunnan laajempaa työtä, jonka tavoitteena on kaupungin toimintojen uudelleen järjestely soteuudistukseen liittyen.

Jarvan mukaan toimikunta on linjannut, kuinka hoidetaan ne tehtävät, jotka jäävät uudistuksen jälkeen kunnan hoidettaviksi. Toimikunnan ajatus on, että muodostetaan kaksi päätoimialaa, joista toinen on hyvinvointiin ja toinen elinvoimaan keskittyvä.

Hyvinvoinnin alla ovat kasvatus, opetus, nuorisotoimi, kulttuuri ja liikunta. Elinvoimaan on yhdistetty tekninen toimi, elinkeinoasiat ja yrityspalvelut.

-Pelkistetysti tekninen toimi ja elinkeinotoimi yhdistetään, ja Wirman purkaminen liittyy tähän kokonaisuuteen. Haluamme, että koko organisaatio alkaa ajatella elinkeinojen kehittämistä.

Jarva muistuttaa, että kyseessä on periaatelinjaus, joka menee vielä kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon, mahdollisesti jo syyskuussa.

Kaupunginjohtaja Jarva arvelee, että Wirman kaikkien nykyisten työntekijöiden panos tarvitaan myös uudessa mallissa. Hän sanoo, että muutoksella Wirman henkilöstöstä yritetään saada kaikki hyöty ja teho irti kehittämistoiminnassa.

-Kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, vaikka yt:llä on paha kaiku. Kyllä tämän kokoisen kaupungin pitää tämän verran panostaa kehittämiseen.

Ajatuksena on, että muutama Wirman henkilö siirretään kehittämistiimiin suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen vetämään elinkeinostrategian päälinjoja. Loput sijoittuvat yrityspalvelutiimiin, matkailutiimiin ja kansainvälistymistiimiin.

Teknisen toimen osalta suurin muutos on, että uutta teknisen toimen johtajaa ei enää valita. Jarva kertoo, että elinvoimatoimialalle palkataan avoimella haulla johtaja korvaamaan eläkkeelle jäänyt tekninen johtaja.

-Nimikettä ei ole päätetty, mutta valittava henkilö vastaa teknisten asioiden ja maankäytön lisäksi elinkeinoasioista.

Wirma Lappeenranta Oy tulee todennäköisesti säilymään yhtiönä jatkossakin. Jarva sanoo, että se on hyvä olla olemassa esimerkiksi hankerahojen hakemista varten.

-Mutta muistutan, että kaikki on vielä selvittelyssä. Toisaalta kaikki valtuustoryhmät ovat näyttäneet suunnitelmille vihreää valoa, kun niille on esitelty uutta toimintamallia.

Kaikki valtuustoryhmät ovat näyttäneet suunnitelmille vihreää valoa.

Wirma 2015

Liikevaihto 1,7 miljoonaa euroa.

Liikevaihdosta 1,5 miljoonaa euroa tuli palvelusopimuksesta Lappeenrannan kaupungin kanssa ja kaupungin kassasta. Rahoilla pyöritettiin erilaisia projekteja.

Liiketoiminnan muut tuotot 554 000 euroa.

Henkilöstön palkat 900 000 euroa.

Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut noin 196 000 euroa.

Ulkopuolisiin palveluihin meni 427 000 euroa.

Liiketoiminnan muut kulut 601 000 euroa.

Tilikauden tulos 78 000 euroa.

Henkilöstöä 17.

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen