Huhtiniemen hotellipäätös ottaa aikansa

LAPPEENRANTA. Ultivista venyttää lopullista ilmoitustaan aikalisän loppumetreille. Rakentamispäätös olisi yllätys.

Heikki Sopanen

Kiinteistösijoitusyhtiö Ultivista pitää loppuun saakka yllä jännitystä Huhtiniemen hotellihankkeessa. Espoolaisfirman pitää ilmoittaa vuoden loppuun mennessä Lappeenrannan kaupungille, rakentaako se hotellin alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Samalla pitäisi laittaa nimet kauppakirjaan.

Ultivista kuitenkin panttaa lopullista ilmoitustaan viime metreille. Yhtiön edustajat keskustelivat perjantaina kaupungin johdon kanssa asiasta Lappeenrannan kaupungintalolla. Heidän mielestään tilanne ei ole muuttunut niin, että investointi voitaisiin tehdä alkuperäisen sopimuksen mukaan.

Käytännössä se tarkoittaa, että rakentamispäätöstä ei tule. Lopullinen ilmoitus hankkeesta luopumiselle jäi kuitenkin edelleen kertomatta.

-Nyt odotetaan Buildian kirjallista ilmoitusta. Aikaa on kaksi viikkoa, kaupunginsihteeri Juha Willberg sanoo.

Willberg on hoitanut virkamiestyönä Huhtiniemen hotelliasiaa kaupungin puolelta vuodesta 2008. Kaksi vuotta sitten Ultivista pyysi kahden vuoden lisäajan investoinnin mietintään.

Maallikon silmin on suuri yllätys, jos Ultivista ilmoittaa rakentavansa hotellin. Myös Willberg arvelee, että nykyisen sopimuksen mukaisesti Huhtiniemessä ei todennäköisesti tapahdu mitään ja sopimus päättyy.

-Sen jälkeen tilanne on auki, ja on täysin kaupungin ratkaistavissa, mihin tarkoitukseen ja millä tavalla alue jatkossa luovutetaan.

Jos sopimus Ultivistan kanssa päättyy, on Willbergin mielestä mahdollista esimerkiksi kilpailuttaa tontti ja antaa se toimijalle, joka tekee sinne, mitä kaupunki haluaa ja mikä on kaupungille edullisinta.

Kaupungin kannalta parhaana vaihtoehtona pidetään edelleen hotellia ja alueen hyödyntämistä matkailullisesti. Alueen asemakaavakaan ei salli pysyvää asumista vaan matkailuun liittyvää liiketoimintaa ja loma-asumista.

-Alue on liian arvokas pelkästään asumiskäyttöön. Matkailu- ja virkistyskäytössä se on kaikkien käytettävissä, kaupunginsihteeri Willberg sanoo.

Jos sopimus Ultivistan kanssa umpeutuu vuoden lopussa, leirintäalue voi jatkaa toimintaansa ainakin muutaman vuoden. Willbergin mielestä investoinnit leirintäalueeseen on kuitenkin mietittävä harkiten, jos on näköpiirissä, että muutaman vuoden kuluttua alue otetaan muuhun käyttöön.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hotellikaavan ja yhteistoiminta- ja täytäntöönpanosopimuksen Ultivistan kanssa. Jos sopimus raukeaa, valtuuston pitää todeta myös se. Käsittelyteknisesti asia menee niin, että kaupunginhallitus käsittelee asian ja vie sen valtuustolle tiedoksi.

Sopimuksen rauetessa astuu voimaan myös yhteistoimintasopimuksen ehto, jonka mukaan kaupunki palauttaa Ultivistan maksaman 100 000 euron käynnistysmaksun, joka on käytetty alueen asemakaavoitukseen. Sen jälkeen kummallakaan osapuolella ei ole mitään vaatimuksia puolin ja toisin.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen