Lukukausimaksut näkyvät hakijamäärissä

Opiskelu. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun englanninkielisiin ohjelmiin tuli hakemuksia viime vuotta vähemmän. Ammattikorkean rehtori arvelee Venäjän talouskriisin vaikuttaneen venäläisiin hakijoihin lukukausimaksuja enemmän.

Terhi Kinnunen

Hakijoiden määrä Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin on laskenut. Yliopiston opintopalveluiden päällikön Janne Hokkasen mukaan lasku johtuu yksinomaan lukukausimaksuista EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin tuli noin 1 200 hakemusta, mikä on noin 29 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Hakijoista ulkomaalaisia on 820, mikä tarkoittaa 44 prosentin pudotusta edellisestä vuodesta.

Saimaan ammattikorkeakoulun englanninkielisiin ohjelmiin tuli noin 1 080 hakemusta, kun vuotta aiemmin hakemuksia tuli noin 1 600 kappaletta. Pudotusta tuli siis noin 34 prosenttia. Luvut sisältävät myös suomalaiset hakijat.

 

Ensi syksynä opintonsa aloittavat, EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelta Suomeen tulevat opiskelijat joutuvat maksamaan lukukausimaksuja.

Saimaan ammattikorkeakoulussa bachelor-tutkinnon eli alemman korkeakoulututkinnon lukuvuosimaksu on 4 300 euroa. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa maisteriohjelman lukuvuosimaksu on 10 000 euroa.

Hokkasen mukaan lukukausimaksujen todelliset vaikutukset selviävät vasta useiden vuosien päästä.

Hakijamäärää tärkeämpää Hokkasen mielestä on se, miten hyviä hakijat ovat ja kuinka moni opiskelija ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan.

 

Saimaan ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä sanoo, että lukukausimaksujen vaikutusta hakijamääriin on vaikea arvioida, ennen kuin saadaan valtakunnallisia tilastoja.

— Nyt näyttäisi siltä, että lukukausimaksuilla on ollut vähemmän vaikutusta kuin pelättiin.

Ulkomailta hakemuksia ammattikorkeakouluun tuli eniten Venäjältä ja toiseksi eniten Vietnamista.

— Venäläisten hakijoiden määrä putosi jo edellisenä vuonna, kun tuli hakijamaksu. Luulen, että maksuja enemmän Venäjän taloudellinen tilanne on vaikuttanut.

 

Yliopiston englanninkielisiin ohjelmiin tuli eniten hakemuksia kotimaasta, Pakistanista, Bangladeshista ja Nepalista. Kaksoistutkinto-opiskelijoita tulee eniten Venäjältä.

Ulkomaalaisten hakijoiden kokonaismäärää yliopisto ei vielä tiedä, sillä haku kaksoistutkinto-ohjelmaan jatkuu vielä.

 

Haku Lappeenrannan teknillisen yliopiston 16 englanninkieliseen maisteriohjelmaan ja Saimaan ammattikorkeakoulun kolmeen ohjelmaan päättyi tällä viikolla.

 

Kirjoittaja:
Terhi Kinnunen