Categories
Artikkelit

Lisää paineita teattereiden suojeluun

Anne Kotiharju

Nuijamiehen ja Kino-Aulan suojeluun on tullut lisää paineita. Etelä-Karjalan museon ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) näkemysten mukaan elokuvateatterit pitäisi suojella keskustan osayleiskaavassa ehdotettua vahvemmalla suojelumerkinnällä sr1. Teknisessä lautakunnassa suojelumerkinnäksi tuli puheenjohtajan äänen ratkaistessa lievempi srT. Osayleiskaava etenee huhtikuussa valtuuston päätettäväksi. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä toteaa, että merkintä sr1 vastaisi tehtyjä selvityksiä, joita keskusta-alueen muissakin suojelukohteissa on noudatettu. Lopullisesti rakennusten suojelu ratkaistaan asemakaavalla, joka sekin on tekeillä. Pormestarin korttelin asemakaava tyssähti vajaa kymmenen vuotta sitten juuri elokuvateattereiden suojeluun. Tuolloin tehtyjä kulttuurihistoriallisia selvityksiä on nyt päivitetty. Elokuvateattereita pidetään valtakunnallisestikin merkittävänä kokonaisuutena. Nuijamiehen sali on erityisen arvokas ja Kino-Aulassa aulatila.

Pimiän mukaan kaikki vaihtoehdot elokuvateattereiden purkamisesta niiden säilyttämiseen tutkitaan. Jos elokuvateatteritoiminta loppuu, tiloille on selvitetty myös muuta mahdollista käyttöä. -Tavoitteena on säilyttää rakennukset. Ja jos vanhaa säilytetään, sitä voi kompensoida keskittämällä rakennusoikeutta toiseen kohtaan. Rakennusliike Jatkeen toive tornimaisesta rakennuksesta korttelin keskelle on mukana eri vaihtoehdoissa, muttei välttämättä Jatkeen esittämällä tavalla. Pormestarin korttelin kaavaluonnos tulee nähtäville kesän korvalla. -Se herättää keskustelua puolesta ja vastaan, oli luonnos millainen tahansa, arvelee Pimiä. Rakennusliike Jatke valmistautuu rakentamaan korttelissa hetikohta kun kaava vahvistuu.

Anne Kotiharju

Kirjoittaja: