Categories
Artikkelit

Luottamusta tarjolla aiempaa vähemmän

Lappeenranta. Kaupungin uusi hallinnon malli vähentää luottamushenkilöpaikkojen määrää nykyisestä.

Heikki Sopanen

Lappeenrannassa on meneillään valtuustoryhmien välinen vääntö poliittisista luottamushenkilöpaikoista. Vaikeuskerrointa lisää se, että paikkojen määrä vähenee nykyisestä noin 170:llä.

Muutoksen taustalla on kesäkuun alussa käyttöön otettava kaupungin uusi luottamushenkilöorganisaatio. Osana sitä aloittaa toimintansa uusi, kahdeksalla valtuutetulla supistunut kaupunginvaltuusto.

Valtuusto nimeää kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet. Valtuustoryhmien pitää saada paikkajaot henkilöineen sovituksi toukokuun puolivälissä, jotta kaupunginkanslialla jää aikaa selvittää ehdotettavien henkilöiden kelpoisuus luottamustoimeen.

Valinnat lyö lukkoon 5. kesäkuuta kokoontuva uusi valtuusto.

Luottamuspaikkojen supistuminen 170:llä tuntuu äkkiseltään suurelta. Hurjasta kuppauksesta ei kuitenkaan ole kyse, sillä tällä valtuustokaudella Lappeenrannassa on ollut yhteensä noin 600 luottamushenkilöpaikkaa.

Kaupunginvaltuustossa, -hallituksessa ja hallituksen jaostoissa on kokoustanut 117 luottamushenkilöä. Lautakunnissa heitä on ollut 180, neuvostoissa 76, kuntayhtymissä (Eksote, Etelä-Karjalan liitto, Sampo) 74, konserniyhtiöissä, säätiöissä ja muissa vastaavanlaisissa elimissä 127 sekä valtion yhteistyöelimissä 23.

Kokouksia istuneiden luottamushenkilöiden määrä on ollut paikkoja paljon pienempi, sillä sama henkilö on voinut olla useassa luottamustoimessa.

Uuden organisaation hyväksynyt nykyinen valtuusto oli sitä mieltä, että vähemmälläkin luottamushenkilöedustuksella pärjätään demokratian vaarantumatta.

Uudessa organisaatiossa on aikaisempaa pienempi valtuusto, ja toimialojen lautakuntien määrä pienenee neljään. Kaupunginhallituksen jaostot eli tulevaisuusjaosto ja konsernijaosto lakkautetaan.

Karsinnan jälkeenkin luottamushenkilöpaikkoja jää jaettavaksi reilu 430, ja avainpaikoille on varmasti tunkua. Ryhmillä riittääkin pohdintaa, ketä millekin postille ehdottavat.

Lappeenrannan kaupunginsihteeri Juha Willberg sanoo, että ehdokasnimien hallitukseen ja lautakuntiin pitää olla selvillä hyvissä ajoin ennen kesäkuun valtuustokokousta.

-Silloin ehdimme tarkistaa, että ehdokkaat täyttävät lain vaatimukset.

Yleinen kelpoisuusvaatimus on, että henkilön pitää olla vaalikelpoinen valtuustoon. Lautakuntiin voi valita muitakin kuin valtuutettuja eikä erityisiä kelpoisuusehtoja enää ole.

Kaupunginhallitus nimeää edustajat kaupungin omistamiin tytär- ja osakkuusyhtiöihin ja konsernin omistamiin yhtiöihin sekä useisiin eri yhteisöjen hallintoelimiin.

Yhtiöiden hallituksiin voidaan valita muitakin kuin kunnallispoliitikkoja eikä valittavan tarvitse asua Lappeenrannassa. Käytännössä yhtiöiden hallitukset täyttynevät poliitikoista, kuten tähänkin saakka.

Yhtiöiden hallitukset täyttynevät poliitikoista.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen