Lato avaa päätöksiään

LAPPEENRANTA. Kaupungin uusi toimitilayhtiö on edelläkävijä kokoustensa julkisuudessa.

Heikki Sopanen

Lappeenrannan Toimitilat Oy (Lato) aloittaa uuden käytännön kaupunkiyhtiöiden avoimuudessa.

Kesäkuun alussa toimintansa aloittanut kaupungin toimitilayhtiöiden emoyhtiö julkistaa hallituksensa kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Kokouksia seuraamaan yleisöä ei sentään päästetä. Yhtiön hallitus piti ensimmäisen kokouksensa viime keskiviikkona.

Laton toimitusjohtaja Mikko Hietamies kertoo, että yhtiö noudattaa toiminnassaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Niinpä yhtiön esityslistat ja pöytäkirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia, kuten kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouspaperit.

Laton aloittama käytäntö liittyy kaupungin uuteen hallinto-organisaatioon, joka otettiin käyttöön kesäkuun alussa.

Kaupunginsihteeri Juha Willbergin mukaan uudistuksen yhtenä osana todettiin, että otetaan yhtiömuodosta hyödyt, mutta toimitaan julkisuuden osalta samalla tavalla kuin jos yhtiöiden toiminnot olisivat linjaorganisaatiossa – lautakunnat, hallitus, valtuusto. Päätöksenteko on näin mahdollisimman julkista.

Lato on kuitenkin toistaiseksi ainoa kaupungin omistamista yhtiöistä, joka julkistaa esityslistat ja pöytäkirjat.

Muiden yhtiöiden osalta julkisuuden määrä ja omistajaohjauksen linjaukset ratkeavat, kun kaupunki saa valmiiksi uuden konserniohjeen. Willberg kertoo, että kaupungin lakiosasto sai toimeksiannon ohjeen päivittämisestä jo keväällä.

-Toimintalinjat kaikkien yhtiöiden kohdalta käsitellään uudessa konserniohjeessa.

Lakiosasto odottaa Kuntaliiton konserniohjemallia. Kaupungin konserniohjeen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Willberg sanoo, että poliitikot päättävät, tehdäänkö omistajaohjaukseen suuria kurssinmuutoksia nykytilanteeseen verrattuna vai riittävätkö ohjeeseen tehtävät tekniset muutokset.

Kaupungin omistamissa yhtiöissä on noudatettu konserniohjetta. Willberg sanoo, että omistajan eli kaupungin kannalta ei ole estettä julkaista sellaisia kaupunkiyhtiöiden asioita, joissa ei ole liikesalaisuuksia.

-Mitään ei ole haluttu konserniyhtiöissä salata omistajan lähtökohdista. Yhtiöitä sitoo kuitenkin osakeyhtiölaki ja sen säännökset.

Rajanvetotilanteita voi tulla, kun yhtiöissä käsitellään kolmansien osapuolien liikesalaisuuksia, jotka osakeyhtiölain mukaan eivät ole julkisia asioita.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen