Categories
Artikkelit

Turvesoita kartoitetaan Etelä-Karjalassa

Luonto. Soista kirjataan ylös suotyypit, ojitus, turpeen laatu ja kuinka syviä suot ovat.

Terhi Kinnunen

Geologian tutkimuskeskus (GTK) kartoittaa soiden turvevaroja tänä kesänä Savitaipaleella, Lappeenrannassa sekä Luumäellä.

Kaikki tutkittavat suot ovat ojitettuja, eivät täysin luonnontilaisia soita.

— Päätavoite on kartoittaa soiden potentiaali energiateollisuuden käyttöön. Me kartoitamme myös soiden luontoarvot. Jos sieltä löytyy uhanalaisia kasveja tai eläimiä, tieto on kaikkien käytössä, GTK:n erikoistutkija Jukka Turunen kertoo.

Kartoituksen tiedoista on hyötyä myös maakuntakaavoja tehtäessä.

Soita kartoittaa kolme tutkijaa ja kolme apulaista jalkaisin kesäkuusta syys-lokakuulle.

Kartoitettavia soita on esimerkiksi Lappeenrannan etelä- ja kaakkoispuolella ja Savitaipaleen ympäristössä Mikkeliin päin.

Suokartoituksesta ei kerrota jokaiselle maanomistajalle erikseen, vaan tutkijoilla on työ- ja elinkeinoministeriön lupa mennä soille ja tehdä kevytkartoitusta.

Soista kirjataan ylös esimerkiksi suotyypit, ojitustilanne, kuinka syviä suot ovat ja turpeen laatu.

Niistä soista, jotka voisivat soveltua turvetuotantoon, otetaan näytteitä laboratoriotutkimuksia varten syksyllä. Potentiaalisia soita ovat ne, joissa on paljon pinta-alaa ja turvetta yli puolitoista metriä, Turunen sanoo.

Näytteistä analysoidaan esimerkiksi tuhka- ja rikkipitoisuus sekä energiasisältö.

— Jos joku haluaa käyttää suota tulevaisuudessa hyväkseen, se vaatii näitä tutkimuksia tarkempia tutkimuksia, Turunen toteaa.

 

Kesän kenttäkartoituksen tuloksia aletaan julkaista GTK:n nettipalvelussa marras-joulukuussa. Kaikkien kartoitettujen soiden tulokset ovat verkossa ensi keväänä.

Yleistiedot ovat verkon kautta kaikkien saatavilla ilmaiseksi.

— Jos maanomistaja haluaa tarkkoja laboratoriotuloksia, niitä voi tilata GTK:lta, Turunen sanoo.

Laboratoriotulokset maksavat muutamista kymmenistä euroista muutamaan sataan euroon.

 

GTK:n tavoitteena on kartoittaa noin 60 suota Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 3 200 hehtaaria.

Kartoitusten pääpaino on Savitaipaleella ja Mikkelissä.

 

Kirjoittaja:
Terhi Kinnunen