Categories
Artikkelit

Osuuspankki pitää kiinni lausunnoistaan

Anne Kokkonen

Etelä-Karjalan osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns pitää kiinni aiemmista lausunnoistaan. Hänen mielestään Finnkino sen sijaan muuttelee omaa kertomustaan. — Finnkino koettaa kaataa pankin päälle omia päätöksiään. Finnkino on aivan itse päättänyt elokuvateattereiden lopettamisesta ja irtaimiston pois viemisestä. Sähköpostikirjeenvaihdossa sovittiin Krohnsin mukaan normaalista vuokrasopimuksen päättymiseen liittyvästä irtaimistokatselmuksesta. Krohnsin, pankin kiinteistöasioista vastaavan pankinjohtajan ja Finnkinon ketjujohtaja Ismo Määtän 22. kesäkuuta käymässä puhelinkeskustelussakaan ei sivuttu suojelullisia asioita. Krohns ja Määttä ovat siis keskustelleet puhelimessa, vaikka pankin kiinteistöasioista vastaava johtaja hoiti varsinaiset neuvottelut. Pankin yleisen tiedotuslinjauksen mukaisesti toimitusjohtaja antaa lausunnot tiedotusvälineille.   Pankki kysyi kerran, olisiko Finnkinolla halua myydä irtaimistoa. Teatteriyhtiö vastasi kieltävästi, sillä se ei halunnut, että näin syntyisi houkutus kilpailevan toiminnan aloittamiseen. — Finnkino on julkisestikin ilmoittanut vievänsä irtaimiston pois. Krohnsin mukaan vuokranantajan mahdollisuudet vaikuttaa vuokralaiselle kuuluvan irtaimiston pois viemiseen ovat olemattomat. Suojeluhakemuksen puuttuminen vaikeutti osaltaan reagointimahdollisuuksia. — Yksityisen omistajanko pitäisi toimia, jos viranomaiset eivät ole toimineet?   Väitteen kuuden kuukauden mittaisen vuokrasopimuksen tarjoamisesta toimitusjohtaja tyrmää. Finnkinolle esitettiin toistaiseksi voimassa olevaa vuokrasopimusta kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Korjauskeskustelu puolestaan koski tavallisia vanhassa kiinteistössä esiin tulevia asioita. — Finnkino ei ole esittänyt meille mitään korjaustarpeita, joilla olisi ollut vaikutusta heidän toimintansa kannattavuuteen.

 

Anne Kokkonen

Kirjoittaja: