Käräjäoikeus hylkäsi raakapuukartellikanteen

Oikeudenkäynti. Kaupunki velvoitettiin maksamaan 202 000 euroa metsäyhtiöiden oikeudenkäyntikuluja.

Juhana Nyman

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Lappeenrannan ja 31 muun suomalaisen kaupungin ja kunnan vahingonkorvauskanteen niin sanotussa raakapuukartellissa.

Kaupungit ja kunnat vaativat Stora Ensolta, Metsäliitto Osuuskunnalta ja UPM-Kymmeneltä yhteensä 5,9 miljoonan euron korvauksia vuosina 1997—2004 toimineen kartellin aiheuttamista vahingoista.

Lappeenrannan osuus korvausvaatimuksesta oli 337 000 euroa. Lisäksi kaupunki vaati 284 000 euron suuruista korvausta oikeudenkäyntikuluista.

Markkinaoikeus oli joulukuussa 2009 antamassaan päätöksessä katsonut, että metsäyhtiöt pyörittivät kiellettyä kartellia, jossa ne olivat yhteisesti vaihtaneet tietoa raakapuun hankinnassa.

Kunnat hakivat käräjäoikeudessa metsäyhtiöiltä korvauksia, sillä ne katsoivat yhtiöiden maksaneen niille alihintaa raakapuukaupoissa.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, ettei markkinaoikeuden toteaman kilpailunrajoituksen aiheuttamista taloudellisista vahingoista löytynyt näyttöä.

Lappeenrannan konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo sanoo käräjäoikeuden päätöksen olleen pettymys, kun poh-

jalla oli markkinaoikeuden päätös.

— Siinä oli todettu metsäyhtiöiden toiminta kilpailunrajoituslain vastaiseksi, eli jotain kiellettyä menettelyä on ollut. Kun lopputulosta heijastelee lähtökohtaan, ei voi olla tyytyväinen.

Käräjäoikeus paitsi hylkäsi vahingonkorvauskanteen, se velvoitti Lappeenrannan kaupungin myös maksamaan 202 000 euroa metsäyhtiöiden oikeudenkäyntikuluja. Näin kaupunki maksaa omia ja metsäyhtiöiden oikeudenkäyntikuluja yhteensä 486 000 euroa.

Alatalo ei tässä vaiheessa osaa sanoa, valittaako kaupunki päätöksestä.

— Kaupunginhallitus ottaa siihen kantaa. Asian valmistelemiseksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tarvitaan asiamiehen arviot ja kommentit.

Tuomio ei ole lainvoimainen. Tuomiosta tulee valittaa 30 päivän kuluessa sen antamisesta.

Kirjoittaja:
Juhana Nyman