Categories
Artikkelit

Lappeenranta valittaa kaavan kumoamisesta

Puhdistamo. Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamoa varten tehdyn osayleiskaavan. Alueen asukkaiden vastustama suurinvestointi viivästyy.

Anne Kotiharju

Lappeenrannan kaupunki valittaa Hyväristönmäen osayleiskaavan kumoamispäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus oli kumonnut jätevedenpuhdistamoa varten laaditun osayleiskaavan. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan tekemää esitystä maanantaina.

Myös Lappeenrannan Energian hallitus kannattaa valituksen tekemistä.

Kaupunginhallitus myös esittää Etelä-Karjalan liitolle, että se ryhtyy välittömästi maakuntakaavan tarkistamiseen vaihemaakuntakaavalla. Maakuntakaavaan pitäisi lisätä Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva merkintä.

Hallinto-oikeus oli kumonnut osayleiskaavan muun muassa sen takia, ettei se ollut maakuntakaavan mukainen. Myös riittämättömät selvitykset kaavan vaikutuksista olivat painaneet ratkaisussa.

70 miljoonan euron jätevedenpuhdistamon rakentamisen piti alkaa vuonna 2019 ja valmista piti tulla vuoden 2022 lopussa. Rakentaminen viivästyy, eikä kaupunki pysty täyttämään nyt voimassa olevia velvoitteitaan. Etenkin Hyväristönmäen suunnan asukkaat ovat vastustaneet laitosta.

Toikansuon puhdistamon ympäristölupa on voimassa vuoden 2022 loppuun. Lappeenrannan Lämpövoiman vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio sanoo, ettei uusi puhdistamo tuota ennen nyt valmistu.

-Pahasti näyttää siltä, että hanke viivästyy siitä, mitä on velvoitettu. Kun puhdistusta täytyy joka tapauksessa jatkaa, tuolle väliajalle Toikansuolle vaaditaan ehkä jotain tehostamistoimia.

Konsernihallinnon lakimies Johanna Alatalo sanoo, että KHO:n käsittely vie yleensä vähintään vuoden. Kaupunki liitti valitukseensa kiirehtimispyynnön.

Kaupunki arvioi valituspäätöksensä pohjaksi myös sitä, miten olisi tarkoituksenmukaisinta edetä, kun puhdistamo sijoitetaan valtuuston päätöksen mukaisesti Hyväristönmäkeen.

Kaupunki perustelee valitustaan sillä epäilyllä, ettei hallinto-oikeus ole arvioinut oikein maakuntakaavan ohjausvaikutusta eikä selvitysten riittävyyttä.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kuvailee hallinto-oikeuden päätöstä edelleen yllättäväksi.

-Kaupungin näkökulmasta näyttää siltä, että Itä-Suomen hallinto-oikeus on ruvennut linjauksillaan kaavoittamaan eikä vain soveltamaan lakia, sanoo Pimiä.

Kaupungin mukaan hallinto-oikeus vaikuttaa erehtyneen jätevedenpuhdistamon toiminnan laajuudesta.

Myös johtopäätökset merkittävien vaikutusten vaatimasta selvittämisestä perustuvat virheelliseen käsitykseen.

Kaupunki toteaa, että maakuntakaava on ollut riittävästi ohjeena maakuntakaavan yleispiirteisen luonteen takia.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju