Categories
Artikkelit

Sähkö- ja magneettikentät epäilyttävät Hytin asukkaita

Fingrid aikaistaa 400 kilovoltin voimajohdon rakentamista ja rakentaa sen samalla kertaa kuin 110 kilovoltin linjan.

ILPO LESKINEN

Hytin kyläläisillä on vahva epäilys voimalinjojen sähkö- ja

magneettikenttiä kohtaan. Kyläläiset eivät täysin usko vakuutteluja

kenttien haitattomuudesta.

Epäilyt tulivat esiin VPK-talolla keskiviikkoiltana järjestetyssä

keskustelutilaisuudessa. Keskustelun aiheena oli Fingridin suunnitelma 400

kilovoltin voimajohdon rakentamisesta Yllikkälästä Hytin ja Lempiälän

kautta Luukkalaan. Paikalla oli Hytin kyläläisten kutsumana Fingridin,

Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Energian edustajia.

Voimalinjojen sähkö- ja magneettikentistä keskusteltiin jo tilaisuuden

alkupuolella, mutta keskustelu pääsi kunnolla vauhtiin loppupuolella.

Projektipäällikkö Antti Linna Fingrid Oyj:stä kertoo, että kenttien

vaikutusta on tutkittu kaikkialla maailmassa runsaasti jo 20 vuoden ajan.

Kenttien haitallisuutta ei ole hänen mukaansa pystytty todistamaan puoleen

eikä toiseen.

Epäilys voimalinjan haittoja kohtaan tuli esiin useassa puheenvuorossa,

eivätkä asukkaat tuntuneet olleen täysin vakuuttuneita nykyisten

turvaetäisyyksien riittävyydestä.

Isompi ei mahdu

kaupungin halki

Fingrid suunnittelee uuden voimajohdon vetämistä

Luukkala­-Yllikkälä-osuudella kiertotietä eli Hytin ja Lempiälän kautta.

Aiemmin yhtiö suunnitteli 2×110 kilovoltin linjaa kaupungin halki

kulkevalle linjalle.

Tätä suunnitelmaa on vastustettu laajasti, ja Lappeenrannan kaupunki on

kehottanut Fingridiä etsimään vaihtoehtoista linjausta. Vähintään yhtä

suuri syy eteläisen vaihtoehdon selvittämiselle on Linnan mukaan se, että

Fingridin suunnitelmissa on nyt 400 kilovoltin voimajohdon rakentaminen

Imatran ja Yllikkälän välille.

400 kilovoltin linjan rakentaminen tulisi Linnan mukaan esille viimeistään

5­-10 vuoden aikana, mutta hanketta on päätetty aikaistaa. 110 kilovoltin ja

400 kilovoltin linjan rakentaminen on päätetty tehdä yhdellä kertaa.

­·Me aikaistamme investointia, joka olisi tulossa joka tapauksessa.

Linna myös kertoo, että 400 kilovoltin voimajohto ei missään nimessä mahdu

nykyiselle Luukkalan ja Yllikkälän väliselle osuudelle. Se on pakko

rakentaa kaupungin eteläpuolelta.

Fingridin nykyinen linja suoraan Luukkalasta Yllikkälään jää mukaan

käyttöön samalla kun uusi linja rakennetaan.

Kaksi linjaa

päällekkäin

Uusi linja on tarkoitus vetää Yllikkälän ja Hytin välillä Venäjältä tulevan

kahden 400 kilovoltin linjan itäpuolelle. Hytti-Lempiälä-osuudella nykyinen

110 kilovoltin linja puretaan, ja uusi linja rakennetaan samalle paikalle.

Uusi linja rakennetaan Linnan mukaan päällekkäin siten, että 400 ja 110

kilovoltin linjat kulkevat samoissa pylväissä. Ensi alkuun molemmissa

johdoissa kulkee kulkee 110 kilovoltin jännite.

Yllikkälän ja Hytin välisen linjan massiivisuus ihmetytti asukkaita, kun

johtoalueella on kolme suurta linjaa vierekkäin. He esittävät pylväiden

vähentämistä ja yksijalkaisia pylväitä, mutta Linna ei lämmennyt näille

esityksille.

Lokakuussa

kuuleminen

Fingrid ryhtyy ensi töikseen päivittämään Vattenfallin samalle paikalle

1990-lopulla tekemää ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Tänä syksynä

tehdään maastotutkimukset, valitaan pylväspaikat ja tehdään niiden kohdalla

maaperätutkimukset.

Maanomistajille järjestetään kuulemistilaisuus lokakuussa. Linna kertoo,

että tämän jälkeen tehdään lunastuslupahakemus. Asiasta päättää valtioneuvosto.

Fingrid perustelee uuden linjan rakentamistarvetta mm. sillä, että sähkön

siirtotarve Lappeenrannan ja Imatran välillä on kasvanut. Sähkönkulutuksen

ennakoidaan lähivuosina edelleen kasvavan.

Linna myös muistuttaa, että Etelä-Karjalassa on runsaasti teollisuutta.

Lappeenrannan­-Imatran alue on valtakunnan tasolla erittäin huomattava

sähkön käyttäjä.

Nykyinen sähkönsiirtokapasiteetti on täydessä käytössä, ja linjaa tarvitaan

lisää.

­·Meillä on kiire. Ratkaisu on tehtävä nopeasti.

MARI MÄNNISTÖ

Kuvateksti

Linjaa lisää. Projektipäällikkö Antti Linna Fingridistä pitää Hytin ja

Lempiälän reittiä ainoana mahdollisuutena rakentaa 400 kilovoltin linja

Yllikkälän ja Luukkalan välillä.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen