Senaatti-kiinteistöt ehdottaa nykyisen poliisitalon laajentamista

Poliisi toivoo uudissiipeä tai kokonaan uutta toimitaloa.

ILKKA POHJALAINEN

Valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen suunnitelmat Lappeenrannan poliisilaitoksen tilatarpeiden tyydyttämiseksi ovat jalostuneet neljäksi vaihtoehdoksi. Kolme niistä käsittää lisätilojen rakentamisen nykyisen poliisitalon yhteyteen, ja neljäs olisi uuden kiinteistön rakentaminen Simolantielle.

Asiakaspäällikkö Petri Porkka laitoksen Kouvolan toimistosta kertoi, että suunnitelmissa on nykyisen poliisitalon korottaminen, tai sen yhdistäminen viereiseen teletaloon, tai kolmantena vaihtoehtona nykyisen teletalon purkaminen ja sopivan uudissiiven rakentaminen tilalle poliisin tarpeisiin.

­·Tilanne on se, että alustavasti on annettu vaihtoehtoja poliisitalon toteuttamiseksi nykyisellä alueella.

Poliisi on viestittänyt nykyisen kiinteistön laajentamisvaihtoehtojen tuovan tarpeeksi lisätilaa. Mieluisin vaihtoehto poliisille tuntuu olevan uuden lisäsiiven rakentaminen. Senaatti-kiinteistöt on kuitenkin myös kiinnostunut tekemään uuden rakennuksen Simolantielle, jos se poliisin puolelta on paras vaihtoehto.

Poliisi voi sanoa irti nykyisen vuokrasopimuksensa syksyllä 2007, jolloin sopimus päättyisi vuoden 2008 keväällä. Joustoakin vuokranantajan puolelta varmaan löytyy, varsinkin jos poliisi pysyy Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena, Porkka arvioi.

Aikaa vievin vaihtoehto olisi Simolantien varteen suunniteltu uusi toimitalo, jossa kaupungin pitäisi ensin järjestellä ja yhdistellä tonttiomistuksia. Kaupungin virkamiestyöryhmä on jo esittänyt poliisitalon tonttia koottavaksi nykyisistä kaupungin omasta, Yritystila Oy:n sekä yksityisen tontista. Porkan arvion mukaan uusi talo suunnitteluineen, kaavamuutoksineen ja rakentamisineen voi syntyä hyvässä tapauksessa kahdessa vuodessa, mutta kolme vuotta voi olla realistisempi aikataulu.

Nykyisessä kiinteistössä poliisin hallussa on 5

000 neliötä. Lisätilan tarve on pari tuhatta neliötä. Teletalon kiinteistö tontteineen kuuluu Senaatti-kiinteistöille.

Tiukat

määräykset

Lappeenrannan poliisipäällikkö Tapio Saarni arvioi, että käytännössä vaihtoehdoiksi jäänevät uudissiiven rakentaminen tai uusi poliisitalo Simolantielle, rakensi sen sitten Senaatti tai kilpaileva Oka Oy. Hän arveli, että käytännössä eletään kuitenkin vuosikymmenen loppua, ennen kuin uusia tiloja on käytössä. Poliisihallinnossa on valtakunnallisesti hankkeita edellä Lappeenrantaa, jotka nekään eivät näytä liikahtavan.

Vaikka poliisi on vain vuokralla ja tilat rakentaa joku muu, kyse on nykyisen vuokran ja uusien tilojen vuokran erotuksesta. Siihen tarvitaan lisää rahaa, ja rakentajalle sitoumus, että tällainen raha on käytettävissä.

Ratkaisuissa toimitiloista on sisäministeriön poliisiosasto keskeisesti mukana.

­·Käsitykseni mukaan kaupunki ei kaavallisesti oikein ole suostuvainen nykyisen rakennuksen korottamiseen. Nykyisellä sijaintipaikalla on selvitettävä myös monia kysymyksiä liittyen pysäköintiin, liikennöimiseen ja tulvallisuusmääräyksiin. Niihin varmaan joudutaan perehtymään. Poliisitalon turvallisuusmääräykset ovat nykyään aika tiukat, Saarni luetteli.

Uudisrakennuksessa on helpompi tehdä kaikki määräysten mukaan. Esimerkkinä on poliisivankila, joka ei nykyisessä paikassa täytä normeja. Pysäköinnissä nykyiset määräykset edellyttävät aivan eri tavalla toteutettua virka-autojen ja henkilökunnan pysäköintipaikkaa. Laajennushankkeet eivät näihin kaadu, mutta ovat aika haasteellisia, Saarni kuvailee.

­·Asiakaspalvelullisesti nykyinen paikka on hyvä keskellä kaupunkia, mutta mielellämme antaisimme palveluja katutasossa, kun tänne on ihmisten vaikea tulla ja löytää tästä kannelta asiakaspalvelua, poliisipäällikkö jatkaa.

PEKKA HÖLKKI

Kuvateksti

Tiukentuu. Pysäköinti ja vankila tuovat suunnittelijoille haasteita, jos Lappeenrannan poliisitalo pysyy nykyisellä paikallaan.

Kirjoittaja:
Ilkka Pohjalainen