Lämmintä vettä juoksutetaan kanavaan kuukauden ajan.

Saimaan kanavan ympärivuotisen liikennöinnin tutkimiseen liittyen kanavaan juoksutetaan

Saimaan kanavan ympärivuotisen liikennöinnin tutkimiseen liittyen kanavaan

juoksutetaan tänä talvena lämmintä vettä. Talviliikennetutkimus alkaa, kun

kanavan liikennekausi virallisesti päättyy 15. tammikuuta.

Tutkimus kestää korkeintaan kuukauden. Tutkimuksen aikana kanavan läpi

juoksutetaan lämpöenergiavarantoa sisältävää vettä noin 10 kuutiota

sekunnissa. Kanavalla liikennöidään tutkimuksen aikana tutkimukseen

osallistuvilla aluksilla.

Kaikkiaan vettä juoksutetaan 25,9 miljoonaa kuutiometriä. Kun ala-Saimaan

pinta-ala on 2 640 neliökilometriä, teoreettisesti laskettuna juoksutus

alentaa veden pintaa noin yhden senttimetrin.

Saimaan kanavan talviliikenteen kehittämiseksi on aikaisemmin tehty

teoreettisia laskelmia ja mittauksia. Nyt tehtävällä tutkimuksella saadaan

lisätietoa lämpöenergiavarantoa sisältävän veden juoksutuksen ja

alusliikenteen yhteisvaikutuksesta kanavan jäänmuodostukseen.

Talviliikennetutkimuksen tekee merenkulkulaitos. Liikenne- ja

viestintäministeriö on nimennyt talviliikenneselvityksen jatkamisen

sisävesiväylien keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi.

Kirjoittaja:
2003-12-24