Kaksi Laroxin omistamaa puutaloa Pallonkadulla on jo purettu

Cederhvarfien talon säilyttämisen tarve selvitetään.

HEIKKI SOPANEN

Ekotyö Rantala Rautjärveltä aloitti kaksi viikkoa sitten Laroxin omistamien

puutalojen purkamisen Pallonkadun varressa. Purkutyö alkoi heti, kun

Lappeenrannan rakennusvalvontaviraston antaman purkupäätöksen valitusaika

umpeutui.

Rakennusvalvonta ei myöntänyt purkulupaa niin sanotulle Cederhvarfien

talolle, sillä talon suojeluarvo ja -tarve aiotaan selvittää. Kolmelle

muulle rakennukselle purkulupa heltisi.

Lähimpänä Pallonlahtea ollut rakennus pantiin maan tasalle jo viime vuoden

puolella, ja eilen purkutraktori teki selvää toisesta pihan puolella

olleesta talosta. Pasi Rantala Ekotyö Rantalasta kertoi, että talon

purkujätteen lajittelu ja pois kuljetus kestää vielä 3-4 päivää.

– Lajittelu vie aikaa, sillä nyt purettu talo on rakennettu monissa eri

vaiheissa, ja sieltä löytyy kaikenlaista rakentamisessa käytettyä materiaalia.

Kolmas purkuluvan saanut talo on Pallonkadun varressa tehdasalueen

sisäpuolella, Cederhvarfien talon naapurina sijaitseva rakennus. Se on

Laroxin toimistotiloina, ja Pasi Rantalan mukaan rakennus puretaan, kun

Larox on löytänyt korvaavat toimistotilat.

Purettavien rakennusten paikalle noussee aikanaan uusi toimistorakennus.

Ainakin Laroxin purkulupa-anomuksessa talojen purkamisen syyksi ilmoitetaan

toimistorakennuksen rakentaminen alueelle.

Larox osti alueen rakennuksineen aikoinaan yksityiseltä omistajalta, ja

alue on voimassa olevassa kaavassa teollisuus- ja varastorakennusten aluetta.

Cederhvarfien

talo tarkasteluun

Larox anoi purkulupaa myös Cederhvarfien talona tunnetulle asuintalolle,

mutta rakennusvalvontavirasto ei myöntänyt lupaa. Luvan epäämisen taustalla

oli Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta saatu lausunto, jonka mukaan talo

on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja sen säilyttäminen ja suojelu tulee

tutkia.

– Se on rakennuksista ainoa, joka saattaa olla kunnoltaan säilyttämisen

arvoinen ja jota ei ole aikoinaan korjattu väärin, rakennusvalvontaviraston

päällikkö Klaus Pelkonen sanoo.

Pelkosen mukaan Cederhvarfien taloasia käsitellään ympäristö- ja

rakennuslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

– Päätösesityksen mukaan rakennuksen arvo selvitetään, minkä jälkeen

käydään tarvittaviin toimiin. Minusta talolla on paikallisesti

kulttuurihistoriallista merkitystä.

Jos Cederhvarfien taloa pidetään suojelun arvoisena, se voidaan suojella

joko rakennussuojelulain perusteella tai asemakaavamuutoksella.

Suojelupäätöksen rakennussuojelulain perusteella tekee Museovirasto ja

kaavamuutoksella rakennuksen voi suojella Lappeenrannan kaupunki.

Pelkonen sanoo, että jos suojelupäätös syntyy, täytyy pohtia, kuka

suojelusta vastaa ja mitä se maksaa. Yleensä rakennuksen suojelu lankeaa

sen omistajalle, joka tässä tapauksessa olisi Larox.

Larox on ilmoittanut, ettei sillä ole mitään kiinnostusta talon

säilyttämiseen tai suojeluun.

MIKA STRANDÉN

Kuvatekstit

Pois tieltä. Larox purkaa Pallonkadun varren talojaan tulevan

toimistorakennuksen tieltä.

Säilyttämistä mietitään. Cederhvarfien talolle ei tullut purkulupaa, vaan

nyt pohditaan sen mahdollista säilyttämistä ja suojelua.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen