Kukkuroinmäen kompostilaitos yli puolen vuoden remonttiin

Kompostin olosuhteet ovat olleet liikaa betoniseinille.

ESA VILENIUS

Kukkuroinmäen jätteenkäsittelylaitoksen kompostorissa tehdään arviolta seitsemän, kahdeksan kuukauden aikana kaikkien kompostitunnelien korjaus. Työ alkaa todennäköisesti maaliskuun puolivälissä.

Korjaustyön aikana jätteitä kompostoidaan aumakomposteissa ulkosalla, alueen jälkikompostointikentällä. Ulkona ei kuitenkaan viranomaisten antaman luvan mukaan kompostoida ruuantähteitä, vaan jätevesipuhdistamojen lietettä. Näin vältetään rotta- ja lokkivaaraa.

Projektipäällikkö Tuomo Ylärotiala laitosta hoitavasta Vapo Oy:stä sanoo, että ei ole poissuljettu, etteikö järjestelystä aiheutuisi hajuhaittaa.

Biojätettä otetaan

normaalisti vastaan

Etelä-Karjalan Jätehuollon Kukkuroinmäen jätteenkäsittelylaitos ottaa korjaustöistä huolimatta jätettä vastaan normaalisti.

Vt. toimitusjohtaja Arja Villasen mukaan vauriot betonirakenteissa on havaittu Vapon ja jätehuoltoyhtiön yhteisissä tarkastuksissa. Laitoksen on suunnitellut ja rakennuttanut Vapo, joka huolehtii siitä niin kauan, että se toimii moitteettomasti. Siirtymäaikaan kuuluvat muun muassa takuuajot kesällä ja talvella. Nyt laitoksen takuuajoja ei ole voitu tehdä ja siirto Etelä-Karjalan Jätehuollon haltuun myöhentyy.

Ylärotialan mukaan syöpymät betonissa ovat todennäköisesti aiheutuneet sulfaateista. Enimmillään niiden syvyys on viisi millimetriä.

Syöpymiä on havaittu kaikkiaan kolmessa kompostitunnelissa. On todennäköistä, että niitä on kaikissa 13:ssa. Ylärotialan mukaan kyse ei ole rakentajan virheestä.

Korjaustöitä varten tunnelit tyhjennetään kolmessa vaiheessa niin, että laitoksesta on kaksi kolmasosaa käytössä.

Seinät pinnoitetaan vahvemmalla sementtipohjaisella pinnoitteella.

Myös tunneleiden lattia kunnostetaan, koska Ylärotialan mukaan on epäilys, että ne eivät olisi vedenpitäviä.

Laitoksen kunnostaminen maksaa arviolta useita satoja tuhansia euroja. Kunnostustyöstä on meneillään urakkakilpailu.

Kompostitekniikkaa

on vielä tutkittava

Samantapaisia syöpymiä on yhdessä muussa Vapon kompostorilaitoksessa. Kaikkiaan yhtiöllä on 13 kompostointilaitosta sekä yksi tutkimuslaitos. Suuret kompostointilaitokset ovat yleistyneet samaa vauhtia kuin alueelliset jätteenkäsittelylaitoksetkin.

­·Jos jollakin on asiasta tietoa Suomessa, niin se olemme me, Ylärotiala sanoo.

Tunnelikompostoreissa prosessi tapahtuu hyvin hallitusti ja niin korkeassa lämpötilassa, etteivät haittaeläimet menesty.

Toimialajohtaja Matti Puuronen Vaposta arvioi, että syöpymien syntyä on edesauttanut kompostoinnista syntyneineen prosessiveden käyttö kompostimassan kastelussa. Se on nyt lopetettu.

Villasen mukaan Kukkuroinmäen jätteenkäsittelylaitokselle tuli viime vuonna 7 400 tonnia biojätettä kodeista ja kaupoista. Jätevesipuhdistamojen lietettä tuli noin 16 000 tonnia. Lisäksi elintarviketeollisuudesta tuli jätettä, josta osa menee myös loppusijoitusalueelle. Kompostointiprosessin tukiaineena käytetään puuhaketta ja turvetta.

Villasen mukaan Etelä-Karjalan Jätehuolto järjestää ensi maanantaina tiedostustilaisuuden asiasta Kukkuroinmäen lähialueen asukkaille.

MIKA STRANDÉN

Kuvatekstit

13 tunnelia. Kompostointilaitoksen kaikki tunnelit menevät kunnostettaviksi.

Lämpöä pupulle. Kompostointiprosessi tuottaa huomattavan määrän lämpöä. Kesy jänis viihtyy biosuodattimen alla.

Kirjoittaja:
Esa Vilenius