Vaalipiirin kansanedustajat kävivät ahkerasti istunnoissa ja valiokunnissa

Laukkasella oli eniten poissaoloja valiokunnista. Tiusanen ja Lahtela olivat edelleen kovimmat puhujat. Kekkonen vähensi reilusti puheitaan.

URPO LAANINEN

Kymen vaalipiirin entisten ja uusien kansanedustajien tilastoissa vuodelta

2003 ei ole yllätyksiä. Vaalipiirin edustajat ovat osallistuneet ahkerasti

eduskunnan täysistuntoihin ja valiokuntien kokouksiin. Poissaoloprosentit

ovat keskimäärin aika pienet.

Kansanedustajista istui viime valtiopäivien jokaisessa 95 täysistunnoissa

kotkalaisedustaja Pentti Tiusanen (vas.). Vaalipiirin edustajista oli

eniten poissa täysistunnoista toinen kotkalaisedustaja, Jyri Häkämies

(kok.), kuitenkin vain kuusi kertaa. Syynä olivat muut luottamustehtävät.

Valiokuntapoissaoloja kertyi eniten liikenne- ja viestintävaliokunnan

puheenjohtajalle Markku Laukkaselle (kesk.) Valkealasta. Häneltä jäi väliin

runsaat 20 prosenttia yhteensä 93 valiokuntakokouksesta.

Laukkanen johti lähes joka kerta puhetta liikenne- ja

viestintävaliokunnassa, ja poissaoloja tuli enemmän suuren valiokunnan

kokouksista.

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, imatralaisedustaja Sinikka

Hurskainen (sd.) jätti väliin 18 prosenttia valiokuntansa 44 kokouksesta.

Syyksi oli kirjattu muut eduskuntatyöhön liittyvät tehtävät, kuten

Laukkasellakin.

Hurskaisella oli kaikkein vähiten kirjattuja valiokuntien kokouksia. Tosin

hän kuuluu mm. Euroopan neuvoston Suomen valtuuskuntaan, joka ei näy

tilastoissa.

Kouvolalaisedustaja Pekka Kuosmanen (kok.) jätti käymättä yhdessä

valtiovarainvaliokunnan kokouksessa muun luottamustehtävän takia.

Kaikkein eniten valiokuntien kokouksia oli uudella

lappeenrantalaisedustajalla Anneli Kiljusella (sd.), peräti 121. Hän on

sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan

jäsen. Yli sata valiokuntakokousta oli myös Kimmo Tiilikaisella (kesk.)

Ruokolahdelta ja Seppo Lahtelalla (kesk.) Haminasta.

Valtiovarainvaliokunnan jäsenillä Jyri Häkämiehellä ja Pekka Kuosmasella

oli eduskunnan tilastojen mukaan vain 49 kokousta, mutta tilastoista

puuttuvat valtiovarainvaliokunnan jaostot. Niiden kokouksia ei kirjata

läsnäolotilastoihin.

Reijo Paajaselle (kok.) Lappeenrannasta on kirjattu vain 51 maa- ja

metsätalousvaliokunnan kokousta, mutta hän osallistuu varajäsenenä yhtä

paljon liikenne- ja viestintävaliokunnan kokouksiin. Niitä ei kuitenkaan

kirjata tilastoihin.

Markku Laukkasen lisäksi ovat valiokuntien puheenjohtajia Pentti Tiusanen

ympäristövaliokunnassa sekä Valto Koski (sd.) sosiaali- ja

terveysvaliokunnassa. Koskella oli vain kaksi poissaoloa ja Tiusasella neljä.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre (sd.) ei tehtävänsä takia

istu eduskunnan valiokunnissa eikä hänellä voi olla siten poissaolojakaan.

Tiusanen ja Lahtela

jaksoivat yhä puhua

Pentti Tiusanen ja Seppo Lahtela kuuluivat myös viime vuonna eduskunnan

innokkaimpiin puhujiin. Tiusanen oli äänessä peräti 185 kertaa ja Lahtela

142 kertaa.

Vuonna 2002 Tiusanen käytti peräti 374 puheenvuoroa, joten hänen tahtinsa

on hidastunut. Lahtelalle kirjattiin silloin 224 esiintymistä

täysistunnoissa ja kyselytunneilla.

Tiusasta enemmän oli vuonna 2003 äänessä vain Erkki ”Susi” Pulliainen

(vihr.) Oulusta 228 puheenvuorollaan. Kiteen mies Esa Lahtela (sd.) tyytyi

viime vuonna 169 esiintymiseen.

Sen sijaan kotkalaisedustaja Antero Kekkonen (sd.) heittäytyi lähes

tuppisuuksi viime vuonna. Vielä vuonna 2002 Kekkonen käytti 201

puheenvuoroa, mutta viime vuonna paljon vähemmän, vain 24.

Ministeri Sinikka Mönkäre joutui olemaan paljon äänessä, 64 kertaa. Hän

puolusti hallituksen esityksiä ja vastaili paljon kansanedustajien

suullisiin kysymyksiin.

Vaalipiirin kansanedustajista saivat ainoina kunnian käyttää

ryhmäpuheenvuorot vain Kekkonen ja Laukkanen: Kekkonen puhui EU-konventin

asioista ja Laukkanen postipalvelulaista.

Kaikkein matalinta profiilia pitivät eduskunnan täysistunnoissa

Etelä-Karjalan uudet kansanedustajat Reijo Paajanen (7 puheenvuoroa),

Anneli Kiljunen (8) ja Kimmo Tiilikainen (11).

Koski allekirjoitti

yhteisaloitteet

Pekka Kuosmanen ja Pentti Tiusanen jatkoivat myös viime vuonna Kymen

vaalipiirin kansanedustajien aloitetehtailijoina: Kuosmanen teki peräti 60

aloitetta ja Tiusanen 31.

Kolmanneksi eniten aloitteita jätti kuusankoskelaisedustaja Valto Koski,

peräti 18, joka on hänelle uusi ennätys eduskunnassa.

Koski totesi, että kansanedustajien yhteistyöryhmän puheenjohtajana hän

allekirjoitti vaalipiirin yhteisaloitteet, joita oli kymmenkunta. Tämän

takia monet kansanedustajat eivät jättäneet omia budjettialoitteitaan.

­·Jonkin verran sain pyyhkeitä siitä, että hallituspuolueen edustajana otin

yhteisaloitteet omiin nimiini, mutta sanoin, että hoidan minulle annetun

tehtävän loppuun saakka, ja hoitelin kanssa, Valto Koski kertoi.

Tänä vuonna yhteisaloitteet allekirjoittaa ensimmäisenä

lappeenrantalaisedustaja Reijo Paajanen, jonka kansanedustajat valitsivat

joulun alla uudeksi vaalipiiriryhmän puheenjohtajaksi.

Eduskunnan poissaolotilastot

¤·Eduskuntatyöhön liittyvä hyväksytty poissaolo liittyy esim.

valiokuntamatkoihin, Pohjoismaiden Neuvoston tai Euroopan Neuvoston kokouksiin.

¤·Muun syyn perusteella kansanedustaja voi saada vapautuksen esim. muun

luottamustehtävän, kuten kunnanvaltuuston kokouksen tai jonkin yksityisen

esteen vuoksi. Vapautuspyynnön hyväksyy puhemiesneuvosto.

¤·Lisäksi kansanedustaja voi olla poissa sairauden tai äitiys/isyysloman takia.

¤·Kansanedustajat voivat ilmoittautua läsnäoleviksi täysistuntoon 15

minuutin kuluessa istunnon alkamisesta.

¤·Reijo Paajanen, Anneli Kiljunen, Antero Kekkonen, Seppo Lahtela ja Valto

Koski myöhästyivät vuonna 2003 yhden kerran täysistunnosta ja

ilmoittautuivat vasta nimenhuudon jälkeen, mistä heille kirjattiin poissaolo.

Kirjoittaja:
Urpo Laaninen