Categories
Artikkelit

Museoviraston entistämisavustuksia neljälle rakennukselle Etelä-Karjalassa

ILKKA POHJALAINENMuseovirasto on jakanut kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennust

ILKKA POHJALAINEN

Museovirasto on jakanut kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin tarkoitetut entistämisavustukset. Avustusmääräraha oli edellisten vuosien suuruinen eli 663 000 euroa. Avustusta jaettiin 160 rakennukselle, joten keskimääräinen avustussumma oli noin 4 000 euroa.

Etelä-Karjalasta avustuskohteita oli neljä: Joutsenossa Sirkiän piharakennuksen vesikatteen uusimiseen kolmiorimahuopakatteena 1 500 euroa, Luumäellä Liisan tuvan asuinrakennuksen perustusten ja alapohjan korjaamiseen 1 500 euroa, Parikkalassa Ristimäen kartanon päärakennuksen piippujen kunnostamiseen 2 500 euroa sekä Taipalsaarella Vanhakartanon piharakennusten hirsikorjauksiin ja maalaamiseen 5 000 euroa.

Hakemuksia saapui jälleen runsaasti. Käsittelyssä oli kaikkiaan 514 ja haettu avustussumma oli yhteensä noin 5,9 miljoonaa euroa. Kahdeksan hakemusta siirrettiin hallintomenettelylain nojalla toiselle viranomaiselle käsiteltäväksi. Hakemuksia saapui runsaimmin rannikolta ja Pirkanmaalta. Avustuksia pyrittiin myöntämään alueittain samassa suhteessa kuin niitä oli saapunutkin. Avustuksen saaneista kohteista noin puolet on suojeltu kaavalla tai rakennussuojelulailla. Suojelu ei ole välttämätön edellytys avustuksen saamiseen, mutta selvä etu hakemuksia arvioitaessa, koska Museovirasto haluaa tukea suojeltujen rakennusten omistajia ja nostaa esille suojelun myönteisiä piirteitä. Tukena voidaan pitää myös sitä, että avustuksen saajalle osoitetaan valvoja, joka toimii myös henkilökohtaisena korjausneuvojana. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti entistämisavustuksia pyritään suuntaamaan arvokkaimmiksi kulttuuriympäristöiksi arvioiduille alueille. Avustusta saaneista kohteista yli 60 prosenttia sijaitsee näillä alueilla. Niitä sekä suojeltuja rakennuksia on avustettu myös suhteessa hieman suuremmilla avustuksilla.

Kaksi uutta

avustusmuotoa

Vuonna 2004 on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamiseen saatu kaksi uutta avustusmuotoa. Museovirasto sai jaettavakseen avustukset Suomen maailmaperintökohteille (Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas sekä Sammallahdenmäki). Ympäristöministeriö sai uuden 1,5 miljoonan euron avustusmäärärahan. Tämä alueellisten ympäristökeskusten kautta jaettava avustus on tarkoitettu nimenomaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden asuinrakennusten korjauksiin. Mikäli tämä määräraha jää pysyväksi, Museovirasto avustaa jatkossa vain niitä asuinrakennuksia, joiden korjaustyöt vaativat erityistä antikvaarista asiantuntemusta ja valvontaa.

Kirjoittaja:
Ilkka Pohjalainen