Categories
Artikkelit

Saimaankaupungin kunnat hamuilevat yhteistyön suuntaan

Terveydenhuollon ensimmäiset yhteiset hankkeet voisivat liittyä alueelliseen laboratorioon ja röntgenpalveluun. Saimaa sinfonietta ja urheilun suurhalli saavat odottaa.

TIINA PASANEN

Saimaankaupungin ohjausryhmä tiivisti torstaina kuuden ehdotuksen listan, joiden se toivoo poikivan käytännön yhteistyötä kuntien kesken.

Kolme hankkeista on suunnattu koko maakuntaan, kolme kohdistuu Saimaankaupungin alueen kolme kuntaan.

Ympäristöhallinto

pilkotaan kahtia

Maakunnallista yhteistyötä viritellään ympäristöhallinnossa sekä erilaisissa ihmisten ja tavaroiden kuljetuksissa, jota varten aiotaan perustaa niin sanottu matkojen yhdistelykeskus. Kuntarajat ylittävien kuljetusten yhdistelyllä tavoitellaan kymmenen prosentin säästöä nykyisestä.

­·Määrällisesti suurimpia ovat koululaiskuljetukset, mutta yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään myös muussa palveluliikenteessä, kertoo Lappeenrannan kehitysjohtaja Markku Heinonen.

Maakunnan ympäristöhallinto jaettaisiin aluksi kahteen osaan: keskuspaikkoina olisivat Lappeenranta ja Imatra. Pidemmän ajan tavoitteena on yhdistää ympäristötoimi kokonaan.

­·Taloudellista säästöä on alkuvaiheessa turha odottaa, mutta hallinnon tiivistäminen parantaa palvelun laatua, huomauttaa valmistelutyöhön osallistunut Imatran ympäristötoimen johtaja Ilppo Silakoski.

Silakoski tähdentää, että vaikka hallinto jakaantuisi kahtaalle, niin ympäristötoimen henkilöstömäärä pysyisi samana. Sen sijaan henkilöstön toiminta-alue olisi maantieteellisesti aiempaa laajempi.

­·Työntekijät voisivat kuitenkin keskittyä paremmin tiettyihin asioihin, kun asiantuntija-apua olisi tarjolla enemmän. Malli lisäisi varmasti henkilöstön työmotivaatiota.

Terveyspalveluja

puhelimitse

Sosiaali- ja terveyspalveluissa selvitetään alueellisen laboratorio- ja röntgenpalvelun perustamisesta. Sen toteutuminen edellyttää sähköisessä muodossa olevien potilastietojen siirtoa joustavasti paikasta toiseen.

­·Asiaa työstetään koko ajan, kertoo Imatran sosiaali- ja terveysjohtaja Jouko Elomaa.

Ideana on, että laboratorionäytteet tutkittaisiin keskitetysti. Samoin keskitettäisiin röntgenkuvausten analysointi. Elomaa pitää mahdollisena, että tulevaisuudessa myös röntgenlaitteisto voisi olla liikkuva.

­·Imatran röntgenlaitteisto vanhenee muutaman vuoden kuluttua. Silloin voi olla järkevää miettiä mallia, jossa röntgenkuvauksia tehtäisiin paitsi keskussairaalassa myös eri puolilla maakuntaa jonkinlaisessa röntgenrekassa. Kaikkea tätä pitää nyt pohtia.

Elomaa arvioi, että erilaisten vaihtoehtojen selvittelyyn menee aikaa ainakin vuosi.

Tärkeimpien hankkeiden joukkoon ohjausryhmä ei listaa sen enempää Etelä-Karjalan areenaa kuin Saimaa sinfoniettaa.

­·Lähdetään liikkeelle sellaisilla hankkeilla, jotka ovat realistisia. Tässä taloudellisessa tilanteessa kunnat eivät kyllä pysty pohtimaan mitään areenoita. Rahoitus on myös orkesterin ongelma, sanoo ohjausryhmän lappeenrantalainen puheenjohtaja Raimo Paalanen (sd.).

Esitykset menevät nyt valtuustojen käsittelyyn. Paalasen mukaan toivomuksena on, että päätöksiä syntyisi jo toukokuun aikana. ­ Valtuustot näyttävät esityksille joko vihreää vai punaista valoa, sen mukaan sitten edetään, hän sanoo.

Tärkeimmät hankkeet

Alueelliset:

¤·Maakunnallinen ympäristöyhteistyö, jossa ympäristöhallinto tiivistettäisiin aluksi kahteen vastuukuntaan (Imatra ja Lappeenranta). Lopullisena tavoitteena on maakunnallinen ympäristötoimi.

¤·Yhteisten matkojen yhdistelykeskus, jota varten selvitetään mm. koululais-, päiväsairaala- ja ateriakuljetukset sekä kuntien muu palveluliikenne. Tavoitteena 10 prosentin säästö.

¤·Laboratorio- ja röntgenpalvelujen keskittäminen sekä terveydenhuollon alueellinen puhelinpalvelu. Yhteistyö lastenpsykiatriassa sekä lastenhuollossa.

Saimaankaupunkia koskevat:

¤·Erityisopetuksen resurssikeskus ja oppimateriaalikeskus (Lpr). Etäopetuksen ja kansainvälisen opetuksen keskus (Imatra).

¤·Vesihuoltoyhtiö, yhteinen Vesi Oy toteutuisi aikaisintaan vuosikymmenen lopulla.

¤·Yhteinen kuluttaja-, talous- ja velkaneuvonta.

Nämä ovat Saimaankaupungin ohjausryhmän tekemiä esityksiä. Kuntien valtuustot pohtivat asiaa vielä toukokuun aikana.

Kirjoittaja:
Tiina Pasanen