Categories
Artikkelit

Lappeenrannan ympäristötoimi ei selviä lakisääteisistä valvontatehtävistään

Lääninhallitus vaatii korjauksia resurssipulaan.

ANNE KOTIHARJU

Tuote- ja elintarviketurvallisuuteen liittyvä lakisääteinen valvonta ontuu

pahasti Lappeenrannassa. Ympäristötoimen terveysvalvonnan viranomaisten

määrä ei riitä.

Resurssipula vaarantaa ympäristötoimen mielestä kaupungin velvollisuuteen

kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoidon. Lappeenranta on jo saanut

huomautuksia valvonnan puutteellisuudesta valvovilta viranomaisilta.

­·Ensi vuonna valvontatehtävät edelleen lisääntyvät, kun tupakkalaki

muuttuu ja tupakan myyntipaikat tulevat luvanvaraisiksi, sanoo

ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Valvonta ei juuri näy,

mutta epidemia tuntuu

Räsänen toteaa, että valvovilta viranomaisilta saatujen huomautusten

lisäksi resurssipula näkyy siinä, että toimenpidepyyntöjen ja kiireellisten

asioiden käsittelyaika pitenee.

­·Yleensä tämä terveysvalvonta ei ole kauhean näkyvää. Mutta siinä

vaiheessa, kun valvonta ei toimi, voi tulla ongelmia. Laajimmat vaikutukset

on erilaisilla epidemioilla, ruokamyrkytyksillä tai vesiepidemioilla.

Räsänen huokaa, että valtio määrittelee, mitä pitää tehdä. Kuntien on

tuotettava nuo palvelut, oli rahaa tai ei.

­·Nyt tilanne on se, että valtion viranomaiset vaativat meiltä lisää

suoritteita ja henkilöstöä. Onhan tämä valvonta ympäristötoimen yksi

ydintehtävä ja lakisääteinen peruspalvelu.

Ukaasit ylhäältä

vaativat satsauksia

Lääninhallitus on Kuluttajaviraston toimeksiannosta pyytänyt kaupungilta

selvitystä siitä, että tuoteturvallisuuden valvonta alittaa selvästi

vähimmäistarpeen.

Kuluttajaviraston mukaan tuoteturvallisuusvalvontaan pitäisi käyttää

vähintään 130 henkilötyöpäivää vuodessa, kun Lappeenrannassa on

mahdollisuus vain 20 päivään. Puuttuu noin puoli henkilötyövuotta.

Tuoteturvallisuus koskee palvelujen ja tavaroiden valvontaa. Viime aikoina

on valvottu muun muassa kuntosaleja, leikkikenttiä ja lämpökynttilöitä.

Elintarvikevalvontakaan ei yllä Elintarvikeviraston määrittelemään

vähimmäistarpeeseen. Tuotevalmistuksen ja myynnin valvonnan henkilöstövaje

on noin 1,5 henkilötyövuotta.

Lääninhallitus on sisäilmaongelmaa koskevan kantelun perusteella vaatinut,

että terveydensuojeluyksikön on saatava riittävät resurssit. Ympäristötoimi

katsoo, että vaje tässä jälkivalvonnassa on noin kaksi terveydensuojeluun

keskittyvän terveystarkastajan virkaa.

Uusi tupakkalaki

työllistäisi yhden

Räsänen toteaa, että kuntien valvontavaje on osittain valtakunnallinenkin

ongelma. Joka tapauksessa Lappeenrannan tunnusluvut ovat siitä huonommasta

päästä.

Myös sijaiskielto haittaa valvontaa. Sisäilmatyöryhmän lopettaminen lisää

sekin työmäärää.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta antoi tiistaina selvityksen

resurssipulasta kaupunginhallitukselle. Sen mukaan

ympäristöterveydenhuollon valvontaan tarvittaisiin neljä henkilöä lisää.

Lautakunta toivookin ensi vuoden budjettiin lisää henkilöstömäärärahoja.

Esimerkiksi tupakkalain muutos tuo tehtäviä lisää noin yhden

henkilötyövuoden verran. Tupakkalain mukanaan tuomaa työmäärän lisäystä

pehmentää se, että lakiluonnoksen mukaan vähittäismyyntiluvista voi periä

maksun.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju