Categories
Artikkelit

Imatran koulutoimi säilyttää lähikoulut

Rakennemuutos alkaa päiväkotien lakkauttamisella sekä oppilaaksiottoalueiden muutoksilla.

TENHO TIILIKAINEN

Imatran koulutuslautakunta löysi kahden päivän seminaarissaan yhteiset

linjat koulutoimen tulevaisuuden palvelurakenteelle. Ensimmäiset muutokset

on tarkoitus toteuttaa ensi lukuvuoden alussa 1.8.2005.

Koulutuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Poskiparta (kok.) ja

varapuheenjohtaja Ari Porrasmäki (sd.) katsovat, että palvelurakenteeseen

tehtävät muutokset ovat pieniä ja säilyttävät lähikouluperiaatteen myös

alueellisesti.

­·Minä olin ja koko lautakunta on tyytyväinen tulokseen. Koulu- ja

päivähoitopalvelut säilyvät, vaikka pieniä muutoksia nykyisiin palveluihin

tuleekin. Nyt pohtimallamme linjaratkaisulla ei saavuteta täysin niitä

säästöjä, joita koulutoimelle on ensi vuodeksi asetettu. Toivomme tässä

asiassa keskushallinnolta ymmärtämystä, Poskiparta sanoo.

Porrasmäen mielestä rakenneratkaisulla tähdätään siihen, että varsinaiseen

palveluun, päivähoitoon ja opetukseen, suunnattavan määrärahan osuutta

voidaan kasvattaa muita oheiskuluja pienentämällä.

­·Toivottavasti meiltä päättäjiltä löytyy ryhtiä tämän linjauksen

läpiviemiseksi.

Rakennemuutospaperi tulee koulutuslautakunnan käsittelyyn marraskuun 2. päivänä ja valtuuston linjapaperi tuodaan joulukuussa.

Koulutoimen rakenneratkaisuissa on edetty vaiheittain. Päättyneessä

seminaarissa linjattiin ratkaisuja Meltolan-Imatrankosken alueelle,

Rajapatsaan, Tainionkosken sekä Sienimäen­-Itä-Siitolan alueelle.

Vuoksenniskan osalta ratkaisut tehtiin jo keväällä. Mansikkalan alueen

ratkaisut pohditaan myöhemmin tämän syksyn aikana.

Myös ajallisesti ratkaisut tehdään vaiheittain. Ensi elokuun alussa on

tarkoitus poistaa Niskalammen päiväkoti ja Mehiläisen päiväkoti pois

päiväkotikäytöstä, Jutinkadun ryhmäkodista luovutaan ja Rajapatsaan

päiväkotiin sijoitetaan Rajapatsaan ilta- ja vuorohoito. Lisäksi Meltolan

alueen seitsemännen luokan oppilaat jatkavat opiskeluaan Kosken koulussa.

Elokuun 1. päivästä 2006 lähtien Siitolan koulussa siihen saakka

järjestettävä 1­-2 luokkien opetus ja kuusivuotiaiden esiopetus ja hoito

siirretään Sienimäen kouluun.

Vuoden 2007 elokuun alusta Meltolan päiväkotiviipale poistetaan käytöstä ja

päivähoito järjestetään koulun yhteyteen. Samaan aikaan Meltolan alueen

kuudennen luokan oppilaat siirtyvät Kosken kouluun yhdessä Rajapatsaan ja

Itä-Siitolan alueen kuudesluokkalaisten kanssa.

Rajapatsaan päiväkoti jää pois käytöstä myös vuonna 2007. Vuotta myöhemmin

poistetaan Tainionkosken päiväkoti päiväkotikäytöstä ja koulun

viipalerakennuksesta luovutaan.

Muutostöihin tarvitaan euroja

Toimintojen yhdistämisestä johtuviin muutostöihin tarvitaan rahaa.

Meltolassa päiväkodin sijoittaminen kouluun vaatii remonttia koulussa.

Koulun asunto-osa otetaan koulun käyttöön. Meltolan koulun muutostöiden

kustannuksista ei ole vielä euromääräistä arviota.

Teppanalan koululla koulun asunto-osaan on tarkoitus saneerata tilat

päivähoidolle. Muutostyön kustannusarvio on

400 000 euroa. Lisäksi

toteutetaan yhden luokkatilan muuttaminen ruokailutilaksi ja

valmistuskeittiön muuttaminen jakelukeittiöksi. Nämä kustannukset ovat

200 000 euroa.

Savikannan kouluun joudutaan rakentamaan muun muassa wc-tiloja 20 000 eurolla.

Tainionkosken koululla tarvitaan jo ensi vuonna muutostöitä

päivähoitotilojen järjestämiseksi, kustannusarvio on noin 150 000 euroa.

Myöhemmin eteen tulee vielä saneeraus- ja uudisrakennustöitä ainakin 1,7

miljoonan euron edestä.

­·Näihin muutostöihin on saatava rahat, ainakin pienimmät tarvitsevat omat

toimivat tilansa, Porrasmäki korostaa.

Imatrankoski­-Meltola

¤·1.8.2005 oppilaaksiottoalue muuttuu niin, että Meltolan alueen

seitsemännen luokan oppilaat siirtyvät kosken kouluun.

¤·1.8.2007 Meltolan päiväkotiviipale poistetaan käytöstä, päivähoidolle

remontoidaan tilat koululle. Koulun asunto-osa otetaan koulun käyttöön.

Nykyiseen opettajainhuoneeseen remontoidaan atk-tila. Opettajainhuone

sijoitetaan asunto-osaan.

¤·1.8.2007 Meltolan alueen kuudennen luokan oppilaat siirtyvät Kosken kouluun.

Rajapatsaan alue

¤·1.8.2005 Rajapatsaan päiväkotiin sijoitetaan Rajapatsaan ilta- ja

vuorohoito. Jutinkadun ryhmäkodista luovutaan.

¤·1.8.2007 Rajapatsaan alueen kuudennen luokan oppilaat Kosken koululle.

¤·1.8.2007 Rajapatsaan päiväkoti jää pois päiväkotikäytöstä. Rajapatsaalla

annetaan päivähoitoa ja perusopetusta luokille 1-5/6 sekä Savikannassa että

Teppanalassa. Teppanalan koulun tiloissa annetaan päivähoitoa

3-­6-vuotiaille ja esiopetusta sekä järjestetään aamu- ja

iltapäivätoimintaa. Päiväkoti Savikukossa annetaan kahdelle ryhmälle

päivähoitoa ja järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa. Esiopetus koulun

tiloissa.

Tainionkosken alue

¤·1.8.2005 Niskalammen päiväkoti poistetaan päiväkotikäytöstä.

Tainionkosken alueen 6-vuotiaiden esiopetus ja päivähoito sijoitetaan

Tainionkosken koululle. Muut Niskalammen päiväkodin lapset sijoitetaan

Tainionkosken päiväkotiin.

¤·1.8.2008 Tainionkosken päiväkoti poistetaan päiväkotikäytöstä. Koulun

viipalerakennus poistetaan käytöstä. Tainionkosken alueen päivähoito

keskitetään kokonaan koulun yhteyteen.

Sienimäki­-Itä-Siitola

¤·1.8.2005 Mehiläisen päiväkoti poistetaan päiväkotikäytöstä.

¤·1.8.2006 Siitolan koulussa järjestettävä 1-­2-luokkien opetus sekä

kuusivuotiaiden esiopetus ja hoito sekä koululaisten aamu- ja

iltapäivätoiminta siirretään Sienimäen kouluun.

¤·1.8.2007 kuudennet luokat siirtyvät Sienimäen koulusta Tainionkosken

kouluun tai Kosken kouluun.

Kirjoittaja:
Tenho Tiilikainen