Categories
Artikkelit

Ammattikorkeakoulu satsaa tulevaisuudessa tutkimukseen

Ulkopuolista rahoitusta haetaan hankkeille nykyistä enemmän.

MARIA KOIVU

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu satsaa tulevaisuudessa nykyistä

voimakkaammin tutkimukseen ja kehitykseen. Ammattikorkeakoulun hallitus

hyväksyi tutkimus- ja kehitystyön strategian, joka toimitetaan

opetusministeriölle.

Opetus säilyy perustehtävänä, mutta sen rinnalla korostuvat

ammattikorkeakoululain mukaiset tutkimus ja aluekehitys.

Vuoteen 2015 mennessä tutkimus- ja kehitystoiminnan on tarkoitus muodostaa

korkeakoulun toiminnasta reilu kolmannes. Mittareina on käytetty

toimintamenoja ja henkilötyövuosia.

Nykyään tutkimus- ja kehityshankkeet ovat noin kymmenen prosenttia

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun vuosittaisesta budjetista.

Tutkimustoiminta aiotaan rahoittaa pääasiassa ulkopuolisella

hankerahoituksella. Lisäksi ammattikorkeakoulu aikoo tarjota maksullista

palvelutoimintaa ja aloittaa yrityshautomon. Yrityksiltä tulevan

rahoituksen on tarkoitus kasvaa lähes kolmannekseen tutkimus- ja

kehitystyön rahoituksesta.

Ammattikorkeakoulun tutkimus on luonteeltaan soveltavaa ja tarpeista lähtevää.

­·Tarkoitus ei ole mennä Lappeenrannan teknillisen yliopiston reviirille.

Hankerahoitusta tulemme kuitenkin hakemaan samoista lähteistä, rehtori

Anneli Pirttilä kertoo.

­·Tutkimuksen on tarkoitus olla opetusta tukevaa ja hyödyttää erityisesti

oman maakunnan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, hän linjaa.

Ammattikorkeakoulu hakee jatkotutkintoja sosiaali- ja terveysalalle,

tekniikan alalle rakennustekniikkaan ja tuotantotalouteen sekä kulttuurin

ja matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutusaloille. Tavoitteena on, että

vuonna 2008 aloittaa 80 uutta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajaa.

Pelkästään tutkimusta tekevää henkilöstöä ei ole tarkoitus muodostaa, vaan

päätoimiset opettajat tekevät tutkimusta opetustyön ohessa. Opettajat

pätevöityvät jatko-opintoja suorittamalla. Julkaisujen määrää on tarkoitus

kuusinkertaistaa nykyisestä vuoteen 2008 mennessä.

Tutkimuksen kehittämisalueet:

¤·Tekniikka: geotekniikka, metsäteollisuus, mittaustekniikka, maa- ja

kalliorakentaminen, ohjelmistotyön menetelmät ja välineet, rakenteiden

mekaaniset värähtelyt

¤·Kulttuuri: näyttelytoiminta (Venäjän taide, grafiikka, korumuotoilu,

valokuva)

¤·Matkailu: lähialuematkailu, kulttuurimatkailu, tapahtumamatkailu

¤·Liiketalous: Venäjän kauppa, johdon tietojärjestelmät ja toiminnan

ohjaus, esimiestyön kehittäminen

¤·Sosiaaliala: perheiden hyvinvoinnin edistäminen, päihdeongelmien ehkäisy

ja hoito

¤·Yrityskehitys, tutkimushankkeista syntyvät yritykset

¤·Lähde: Tutkimus- ja kehitystyön strategia, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja:
Maria Koivu