Categories
Artikkelit

Rakkolanjoki-vaihtoehto maksaa Saimaa-vaihtoehtoa enemmän

Seppo Miettinen vie ison jätevesiratkaisun vielä valtuuston päätettäväksi.

ANNE KOTIHARJU

Lappeenranta haluaa laskea jätevetensä edelleen Rakkolanjokeen. Vt.

kaupunginjohtaja Seppo Miettinen vie ratkaisun vielä valtuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallituksen maanantaisen esityksen mukaan kaupunki hakee

ensisijaista jätevesilupaa vuonna 2006 Rakkolanjoki-vaihtoehdolle.

Toissijaisesti lupaa haettaisiin Saimaa-vaihtoehdolle.

­·Tämä on iso ja periaatteellinenkin kysymys. Tässä ratkaistaan kymmeniksi

vuosiksi eteenpäin, miten jätevesiasia hoidetaan, perustelee Miettinen

asian viemistä vielä valtuustoon.

Kaupunginhallitus oli päätöksessään teknisen lautakunnan linjoilla.

Tekniselle lautakunnalle alunperin tehdyssä esityksessä ei edes otettu

esiin Saimaa-vaihtoehtoa. Se kuitenkin lisättiin esitykseen pöydällepanojen

jälkeen. Rakkolanjoen lisäksi kaupungin on jo lupaehtojen perusteella

esitettävä myös toinen vaihtoehto laskupaikaksi.

Saimaaseen

muitakin uhkia

Miettinen ei arvioi toisen vaihtoehdon esiin nostamisen viivyttelyä.

­·Hyvä, että toimitaan nyt niin, kuten lupa edellyttää. Kaikki vaihtoehdot

ovat nyt avoimesti tarkastelussa. On arvioitava, mikä on Lappeenrannan

kannalta paras vaihtoehto. Selkeä näkemys on, että paras on tämä

Rakkolanjoki-vaihtoehto.

Miettinen toteaa, että Saimaaseen kohdistuu nyt muitakin kuormituspaineita,

muun muassa UPM:n Kaukaan tehtaiden uuden jätevesiluvan myötä.

­·Kaupunki ei omalta osaltaan halua yhtään kasvattaa Saimaan kuormitusta,

kun paineita on muutenkin olemassa.

Vertailu hieman

hankalaa

Rakkolanjoki-vaihtoehto maksaa kesällä tehdyn kustannusvertailun

perusteella selvästi Saimaa-vaihtoehtoa enemmän.

Rakkolanjoki- ja Saimaa-vaihtoehtojen vertailu on tarjolla olevan aineiston

pohjalta hieman hankalaa. Kaupunki on teettänyt Rakkolanjoki-vaihtoehdosta

kesällä tehtyjä tarkemmat laskelmat.

Niiden mukaan uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen Rakkolanjoen varteen

maksaa noin 31 miljoonaa euroa ja siirtoviemärin rakentaminen noin

seitsemän miljoonaa euroa.

Heinäkuussa valmistuneessa osaraportissa on vertailtu kaikkia esillä

olleita vaihtoehtoja. Noiden laskelmien pohjalta Rakkolanjoki-vaihtoehdon

rakentaminen maksaisi Lappeenrannalle 32,9 miljoonaa euroa ja

Saimaa-vaihtoehto 25,9 miljoonaa euroa.

Vesilaitoksen johtaja Hannu Mäkelä arvioi, että tarkemmassa laskelmassa

myös Saimaa-vaihtoehdon hinta olisi noussut.

Saimaa-vaihtoehdossa nykyinen Toikansuon puhdistamo saneerataan ja

puhdistettu jätevesi johdetaan Saimaaseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina myös Rakkolanjoen ja Haapajärven

kunnostuksen tarkennetun toimenpideohjelman.

Se sisältää muun muassa lisäveden johtamissuunnitelman Rakkolanjokeen.

Kaupunki hakee toimenpideohjelmalle lupaa yhdessä jätevesiluvan hakemisen

kanssa, koska hankkeet kytkeytyvät toisiinsa.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju