Kirjola muuttuu laajennuksen myötä koulukeskukseksi

PÄIVI VENTOPARIKKALA. Syksyllä 2006 vajaat kaksisataa ala-asteen oppilasta siirtyy

PÄIVI VENTO

PARIKKALA. Syksyllä 2006 vajaat kaksisataa ala-asteen oppilasta siirtyy

Kirjolan koululle. Saman katon alla työskentelee näin vuosiluokat 1­-9 sekä

lukio. Liperin Viinijärven yhtenäisen peruskoulun rehtori Salla Jokinen

kertoo kokemuksesta, että oppilaat sopeutuvat yhteiseloon hyvin. Enemmän

ongelmia voi tulla opettajille.

Parikkalassa ja Viinijärvellä isoon peruskouluyksikköön päädyttiin eri

syistä. Parikkalassa kuntaliitoksen tuomat porkkanarahat mahdollisti

kouluverkon uudistamisen, Viinijärvellä yhden ala-asteen koulun

kosteusvauriot johtivat käyttökieltoon ja pakottivat pikapäätökseen.

­·Ihanne olisi, jos peruskoulun fyysisen yhtenäistämisen taustalla olisivat

pedagogiset lähtökohdat, Viinijärven yhtenäisen peruskoulun rehtori Salla

Jokinen sanoo. Viinijärven tapauksessa päättäjät tekivät ratkaisun, jossa

opettajilla oli lähinnä statistin rooli.

­·Suurimmat ongelmat meillä on työyhteisön sisällä, ja minun suurin haaste

onkin saada siellä asiat pyörimään.

Jokinen sanoo, että yhteinen opettajanhuone on ehdoton, kuten Kirjolaan

tulee, jotta opettajat pystyvät luontevaan ja jatkuvaan ammatilliseen

keskusteluun.

Kirjolan koulun rehtori Riitta Lonka uskoo, että yhteisen opettajanhuoneen

ja osittain yhteisten opetustilojen myötä syntyy ajastaan aidosti

yhtenäinen koulu. Alussa vaaditaan sopeutumista kaikilta opettajilta.

­·Oppilaiden osalta ala-ja yläasteen raja madaltuu.

VIINIJÄRVELLÄ alakoululaisia on 160 ja yläkoululaisia 170. Oppilailla on

yhteinen välituntitila, mutta ruokasalin pienuus on pakottanut porrastamaan

tunnit ja välitunnit.

­·Yhtään alakoululaisen ja yläkoululaisen välistä kiusaamistilannetta emme

ole joutuneet neljän vuoden aikana ruotimaan. Kiusaamistapaukset ovat joko

luokan sisällä tai ala- tai yläkoulun sisäisiä. Terve lapsi ei kiusaa

itseään huomattavasti pienempää, vaan auttaa.

Viinijärvellä alakoululaisten vanhempia huolestutti etukäteen juuri

kiusaaminen, kiroilu ja tupakointi.

­·Nyt ainoa mitä vanhasta kaivataan, on viides- ja kuudesluokkalaisten

toiminnallisuus välitunnilla.

Viinijärven koulu on ollut edelläkävijöitä perusopetuksen järjestelyissään.

KIRJOLAN KOULUN piha-alueelle, virallisesti yläparkkipaikalle, nousee

ala-aste, josta hyötyneliöitä on 1 440, päälle muun muassa käytävä- ja

aulatiloja. Rakentamaan päästään ehkä jo alkukesästä. Särkisalmen koulun

väki siirtyy Kirjolan mäelle myöhemmin, Saaren ja Kummun koulun toiminta

jatkuu itsenäisenä.

­·En osaa ennustajaeukoksi ryhtyä, mutta Särkisalmella koulu saattaa toimia

vielä kymmenisen vuotta, sivistystoimen johtaja ja Kirjolan koulukeskuksen

suunnittelutoimikunnan jäsen Irja Tuunanen sanoo. Särkisalmen koululaiset

siirtyvät Kirjolaan oppilasmäärien supistuessa, jolloin tilaa löytyy.

Laajennus on valmis 2006 vuoden alussa. Sen jälkeen remontoidaan vanhaa

osaa 340 hyötyneliön alalta.

LAAJENNUSOSASTA tulee kolmikerroksinen kuten yläkoulu. Ensimmäisestä

kerroksesta löytyy kaksi normaalia luokkaa ja yksi jaettava luokka.

Jääkiekkoilijoiden pukutilat, molemmat 47 neliötä, ovat tarvittaessa

muutettavissa opetustiloiksi. Tällä tasolla on myös 165 neliön puolilämmin

oleskelutila.

Toiseen kerrokseen siirtyy opettajainhuoneen tilat vanhalta puolelta.

Opettajanhuoneen tiloihin siirtyy puolestaan kunnan sivistystoimisto.

Toisessa kerroksessa tulee olemaan kaksi luokkaa ja 158 neliön auditorio.

Pohjakerrokseen tulee väestönsuoja, jota voidaan neliöittensä ja

korkeutensa puolesta käyttää liikuntatilana.

Tausta

Laajennusosaan tulee yhteensä 1 983 bruttoneliötä.

Nykyiset opettajainhuoneen tilat saneerataan sivistystoimiston tiloiksi.

Myös liikuntatiloja korjaillaan.

Keittiöön laitesijoitusmuutoksia.

Vanhalla puolella täydennetään koneellista ilmanvaihtoa ja lämmöntalteenottoa.

Kustannusarvio 2,3 miljoonaa, josta uudisrakentamisen osuus 1,9 ja vanhan

peruskorjauksen 364 000 euroa.

Kuvateksti

Kun alakoulu on rakennettu, Kirjolan koulu näyttää lintuperspektiivistä

väärin päin olevalta f-kirjaimelta.

PÄIVI VENTO

Kirjoittaja:
Päivi Vento