Suomenniemellä kierretään julkisesti tasa-arvolakia

Kunnanhallitukseen valitut Kirsi Korhonen (kok.) ja Soile Heikkilä (kesk.) sanovat suoraan, että kokouksiin menee miespuolinen varajäsen. Tilanne on tavallinen monessa pikkukunnassa.

HEIKKI SOPANEN

SUOMENNIEMELLÄ kierretään julkisesti ja tietoisesti tasa-arvolakia.

Kunnanhallitukseen valittiin kaksi naista, joilla ei ole aikomustakaan

käydä kokouksissa. Niihin menevät asioista päättämään miespuoliset varajäsenet.

Kokoomuksen Kirsi Korhonen ja keskustan Soile Heikkilä sanovat suoraan,

että he ovat vain tasa-arvolain edellyttämiä kiintiönaisia. Lain kirjain ja

sen edellyttämä 40 prosentin naiskiintiö tulee täytettyä, mutta lain henki

ja tarkoitus jää toteutumatta.

Kiintiönaisista kumpikaan ei ollut kunnallisvaaleissa ehdokkaana, vaan

heidät pyydettiin hallitukseen, kun muita sopivia puoluenaisia ei pienestä

kunnasta niin vain löytynyt. Puolueensa jäseniä he ovat, ja Korhonen oli

aiemmin kaksi kautta valtuustossa.

KORHONEN ja Heikkilä eivät ole moksiskaan, vaikka ovat vain kulissijäseniä.

Heikkilä sanoo, että sopimuksen mukaan hallituksen kokouksiin menee hänen

henkilökohtainen varajäsenensä, joka on hänen aviomiehensä Markku Heikkilä.

­·Näin asia sovittiin, kun paikkoja mietittiin ja jaettiin. Pienessä

kunnassa on ongelmia kiintiöiden kanssa. Naispuolisia henkilöitä ei löydy,

ja joudutaan tällaiseen ratkaisuun.

Heikkilä myöntää, että vain lain kirjain toteutuu, mutta hän ei halua ottaa

kantaa, onko tasa-arvolaki hyvä vai huono tällaisissa tilanteissa.

Kirsi Korhonen sanoo, että hän tekee osaltaan asioiden hoitoa joustavaksi

antaessaan nimensä käyttöön hallitusvalinnoissa. Kokoukset istuu varajäsen

Keijo Härkänen.

­·Ei minulla sen kummempaa ideologiaa tässä asiassa ole. Näin saadaan

asioita hoitamaan ihmiset, joilla on halua ja kykyä hoitaa niitä. Jos se

edellyttää tällaisia kommervenkkejä, niin edellyttäköön, Korhonen perustelee.

TASA-ARVOLAILLA on Korhosen mielestä kuitenkin hyvä tavoite.

­·Siinä mielessä laki on onnistunut, että se pakottaa miettimään asioita,

ja nostaa esiin myös ongelmia. Poliittisen ja edustuksellisen päätöksenteon

kannalta se on kuitenkin arveluttava, koska vaalien tuloksen pitäisi

ratkaista luottamushenkilövalinnoissa.

Asiantuntemuksen jakautuminen ja kiinnostus asioihin sukupuolen mukaan on

Korhosen mielestä myös pakko huomioida.

­·Eri lautakunnissa on oltava henkiöitä, joilla on edes jonkinlaista

asiantuntemusta ja kiinnostusta asioihin. Ja silloin tulee helposti

ongelmia pienessä kunnassa. Me Suomenniemellä vain kerromme sen julkisesti.

KUNTALIITON johtava lakimies Heikki Harjula sanoo Suomenniemen

kiintiönaisten mallista, että kyllä voimassa olevaa lainsäädäntöä täytyy

noudattaa.

­·Varamiehen käyttö ei ole asianmukaista. Jos on poissa kokouksesta, siihen

on oltava pätevä, asianmukainen syy. Mutta on mahdotonta arvioida, kuinka

asiat käytännössä menevät.

Harjulan mukaan tasa-arvolain kiintiöperiaatteen arvostelijoita löytyy,

mutta laki on laki.

­·Eduskunta on sen kaikessa viisaudessaan säätänyt. Sen jälkeen ei voi

sanoa muuta kuin pulinat pois.

Harjula myöntää, että kiintiöperiaatteen perimmäinen tarkoitus ei varmasti

ole joutua Suomenniemen kaltaiseen luovaan soveltamiseen.

­·Lakeja ei tehdä kierrättäviksi. Sitä en kiellä, etteikö monissa kunnissa

ole vaikeuksia sen toteuttamisessa. Suomenniemelläkin on varmasti pyritty

vilpittömästi parhaaseen ratkaisuun.

Laki sukupuolikiintiöstä

Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä pitää olla sekä miehiä

että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä

muuta johdu.

Sukupuolikiintiö ei koske kunnallisvaltuustoja, koska ne valitaan vaaleilla.

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa, jos jollakin erityisalalla on vain

nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Sukupuolikiintiö ei saa myöskään

johtaa yksilön syrjintään tai ristiriitaan perus- tai ihmisoikeuden kanssa.

Käytännössä sukupuolikiintiöstä on oikeus poiketa vain, kun toimikuntiin

valitaan jäseniä virka- tai luottamushenkilöaseman perusteella.

Kiintiöstä poikkeaminen on syytä perustella valintapäätöksessä.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen