Categories
Artikkelit

Imatra hankki 17 000 eurolla tiedon toteutumattomista radoista

Venäjä ei rakenna lähivuosina uusia rautateitä Suomen rajan läheisyydessä. Suunnittelua nopean junayhteyden saamiseksi Helsingin ja Pietarin välille ei ole käynnistetty. Imatra on luopumassa uusista logistiikkainvestoinneista.

HANNU OJALA

IMATRA. Huhujen varmistaminen maksoi Imatran kaupungille 17 000 euroa. Kaupungin tilaama konsulttityö kumosi olettamukset lähivuosien merkittävistä ratainvestoinneista Kannaksella.

Nopean henkilöliikenteen käynnistäminen Helsingin ja Pietarin välillä ei ole tämän vuosikymmenen asia.

Konsulttina toimineen Johan Hackmanin selvitys osoittaa, että Venäjän rautatielaitoksella ei ole mitään päätöksiä rakentaa uusia raiteita tavaraliikenteelle Pietarin ja Suomen rajan välille.

Uusien raideparien rakentamista on pidetty välttämättömänä edellytyksenä nopean henkilöliikenteen käynnistämiselle.

Tiedossa ei myöskään ole yhtään merkittävää logistiikkakeskushanketta Pietarin ja rajan väliselle alueelle. Suomenlahden pohjoisrannalla rautatieliikenteen mielenkiinto kohdistuu pelkästään öljykuljetuksiin.

Selvitys hautaa kauaksi tulevaisuuteen sekä Antrean ja Kiviniemen välisen yhdysradan että pääradan rinnalle rakennettavat lisäraiteet.

IMATRAN KAUPUNKI tilasi selvityksen kevättalvella. Työ valmistui toukokuussa. Hallintojohtaja Onni Hietalahti sanoo kaupungin odottavan vielä toimeksiantoon kuulunutta osaa, jossa arvioidaan liikennehankkeiden merkitystä paikalliselle elinkeinoelämälle.

Kaupunki ryhtyi omatoimiseen selvitystyöhön, koska Hietalahden mukaan korkealla tasolla oli liikkunut huhuja merkittävistä ratainvestoinneista.

– Halusimme selvittää, kuinka todennäköisiä ne ovat. Samalla haettiin tietoa, miten imatralainen elinkeinoelämä voi hyötyä asiasta.

Hietalahti uskoo, että selvityksen pohjalta ei ainakaan Imatralla ryhdytä tekemään investointeja, vaan kehitetään nykyistä kapasiteettia.

– Sanotaan, että työ tukee ajatusta edistää Key East -yrityspuistoa ja Svetogorskissa teollisuuspuistoa. Se on paras vaihtoehto.

TRANSITOLIIKENNETTÄ ei selvityksen mukaan siirry Vainikkalasta Imatralle Siperian radan uutena päätepisteenä. Tieto oli kaupungille tärkeä, koska uusi kapasiteetti olisi saattanut heikentää oman teollisuuden raideliikenteen käyttöä.

– Raportin mukaan ainakaan viiden vuoden aikana ei tule uutta rataa. Se antaa tervettä aihetta epäillä puheita.

Hietalahden mielestä uutta tietoa ei pidä tulkita siten, että Imatran merkitys vähenisi, mutta suuria muutoksia ei lähitulevaisuudessa ole odotettavissa.

KAUPUNKI maksoi selvitystyöstä 17 000 euroa. Hietalahti pitää mahdottomana arvioida, oliko se paljon vai vähän.

– Ei varsinaisesti tiedetty, ovatko puheet totta vai ei. Jos oltaisiin lähdetty hätiköityihin toimenpiteisiin, olisi 17 000 euroa valunut muutamassa viikossa. Meillä ei ollut sellaisia yhteyksiä, että olisimme voineet selvittää tilanteen.

Hietalahti arvioikin kaupungin saaneen työstä arvokasta tietoa.

– Nämä ovat vakuutusmaksuja, joita on oltava valmis maksamaan. Ainakin raportti antoi varmuutta, että ei kannata ryhtyä kehittämään kritiikittömästi.

Selvitys ja tuloksia

Tekijä ELC Finland Oy, Johan Hackman

Tiedot kerättiin haastatteluin ja alan julkaisuista.

Lähteinä Venäjällä RZD, Lokakuun rautatiet, Pietarin Rautatieyliopisto.

Pietari-Moskova väli on tärkein Venäjän henkilöliikenteen kehittämisessä.

Helsinki-Pietari yhteydestä ei ole projektisuunnitelmia ja lailliset puitteet ovat selvittämättä.

Suunnitelmat ovat vasta periaatteellisia.

Reitityksestä ja rahoituksesta ei ole varmuutta.

Rinnakkaisraide on ensisijainen vaihtoehto.

Bulkovskaja-Vainikkalan läpäisykyky on toistaiseksi riittävä.

Kuvateksti

Imatra säilyy jatkossakin Suomen suurimpana raakapuun tuojana. Transitoliikennettä rataverkolle ei ole odotettavissa.

HANNU OJALA

Kirjoittaja:
Hannu Ojala