Categories
Artikkelit

Lappeenrantaan tulee työluvista päättävä työvoimatoimisto

• Työministeriö keskittää työlupien käsittelyn ja päätöksenteon ensi maaliskuusta alkaen kolmeen palvelukeskukseen.

HANNU OJALA

TYÖLUPIEN käsittelyä ja päätöksenteko keskitetään. Tällä hetkellä

lupa-asioita käsitellään kaikissa yli sadassa työvoimatoimistossa.

Muutoksen jälkeen koko maassa siirrytään keskitettyyn järjestelmään

Uudenmaan TE-keskuksen tapaan. Pääkaupunkiseudulla hakemusten käsittely on

jo nyt keskitetty Vantaan palvelukeskukseen.

Viime vuonna ulkomaalaisille myönnettiin erillisenä työlupakäsittelynä 430

oleskelulupaa.

Työluvista päätöksenteko on jaettu työvoimaviranomaisten ja

ulkomaalaisviraston kesken. Työvoimatoimistojen vastuulla on tarveharkinta.

Ulkomaalaisviraston päätöksessä arvioidaan työnhakijan edellytykset maassa

oleskeluun, kun lupaa haetaan ensimmäisen kerran. Jatkoluvista päättää

paikallispoliisi.

TYÖMINISTERIÖN keskittämispäätöksen yhtenä perusteluna on

ulkomaalaisviraston Saimaan yksikön sijainti Lappeenrannassa.

Lappeenrannan työvoimatoimistolle muutos merkitsee kolmen uuden virkailijan

palkkaamista. Rahoitus sisältyy TE-keskuksen ensi vuoden budjettiin.

– Syynä päätöksenteon keskittämiseen ovat lupahakemusten vähentyneet

määrät, osaamisen keskittäminen, sanoo työmarkkinaneuvos Sirkku Päivärinne

työministeriön toimeenpano-osastolta.

Ministeriössä uskotaan keskittämisen parantavan päätösten laatua ja

yhtenäisyyttä.

Uudistuksella varaudutaan myös suunnitteilla olevaan uuteen

ulkomaalaisrekisteriin. Rekisteritietoihin sisällytetään valokuva ja

myöhemmin biometrinen tunniste.

Viime vuoden toukokuussa voimaan tullut uusi laki määrittää

toimivaltaisiksi työlupaviranomaisiksi kaikki työvoimatoimistot.

Syyt muutokseen ovat Päivärinteen mukaan työteknisiä. Uuden ulkomaalaislain

mukainen oleskelulupahakemus on laaja, ja sen täyttäminen edellyttää lähes

poikkeuksetta neuvontaa ja avustamista. Koska monissa toimistoissa

työlupa-asioita käsitellään verrattain harvoin, palveluhenkilökunnan

ammattitaitoa on vaikeaa pitää yllä.

ULKOMAALAISVIRASTON alueyksikön johtaja Esko Repo pitää työministeriön

suunnitelmia hyvinä samoista syistä kuin Päivärinnekin.

– Kun on useita toimijoita päätösten laatu vaihtelee, Repo toteaa.

Sijainnilla ei sinänsä Revon mielestä ole kovin suurta merkitystä, sillä

ulkomaalaisvirasto on siirtymässä hakemusten sähköiseen käsittelyyn.

Myös sisäministeriö on keskittämässä ulkomaalaisasioiden käsittelyä. Syyt

ovat samat kuin työministeriössä. Päätösten linjakkuutta ja laatua halutaan

parantaa.

Kirjoittaja:
Hannu Ojala