Categories
Artikkelit

Lappeenranta pitää Rakuunamäen uhkasakkoa lainvastaisena

Kaupunginhallitus valittaa uhkasakosta. Samalla se kiirehti Rakuunamäen asemakaavan valmistelua. Muutosesitys pitää tuoda hallituksen päätettäväksi ensi vuoden elokuun loppuun mennessä.

URPO LAANINEN

LAPPEENRANNAN kaupunki ei hyväksy Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen

mätkäisemää uhkasakkoa Rakuunamäen Kasarmikadun rakentamiseksi. Se päätti

jättää valituksen Kouvolan hallinto-oikeudelle.

Kaupunginhallituksen mielestä 10 000 euron uhkasakko on lainvastainen ja

perusteeton, ja siksi se pitää hylätä.

Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristökeskus ei ole kuullut kaupunkia

ennen uhkasakon määräämistä uhkasakkolain ja hallintolain velvoittavien

säädösten mukaisesti. Siksi uhkasakkopäätös tullee kumotuksi Kouvolan

hallinto-oikeudessa.

Ympäristökeskus päätti uhkasakosta suoraan 7. marraskuuta kuulematta

kaupungin kantaa kirjeellä, saantitodistuksella tai haastetiedoksiannolla.

Kuuleminen on kuitenkin lain mukaan pakollinen.

KAUPUNGINHALLITUS kehotti teknistä tointa jo tämän vuoden tammikuussa

kiirehtimään Rakuunamäen uuden asemakaavan valmistelua. Nyt se toisti

kehotuksensa.

Hallitus määräsi teknisen toimen valmistelemaan asemakaavan välittömästi

siten, että muutosesitys tuodaan hallituksen päätettäväksi viimeistään

31.elokuuta.

TEKNINEN toimisto totesi lausunnossaan saman kuin aikaisemmin viime

tammikuussa: Kasarmikatu on suunniteltu kulkemaan kahden varastorakennuksen

välistä, mikä luo pahan liikenneturvallisuusriskin.

Kasarmikadulla tulisi maasotakoulun ilmoituksen mukaan liikkumaan ja

seisomaan päivittäin sotilasajoneuvoja ja rekkoja.

Maasotakoulun toiminta on kasvaneet sen jälkeen kun Rakuunamäen kaava

hyväksyttiin 1990-luvun alussa. Siksi teknisen toimen mukaan ei ole

perusteltua rakentaa Kasarmikatua.

Kirjoittaja:
Urpo Laaninen