Categories
Artikkelit

Suvorovin 1790-luvusta tulee matkailukohde

Kenraali Aleksandr Suvorovin rakennuttamia linnoituksia, kanavia ja Saimaan laivastoa hyödynnetään lähivuosina matkailussa Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

ILPO LESKINEN

SAVONLINNA. Venäläinen kenraali Aleksandr Suvorov tulee lähivuosina tutuksi

ainakin eteläkarjalaisille ja -savolaisille. Kenraalin työn jäljille

rakennetaan historiallista matkailua.

Saimaan laivaston vanavedessä -hanke luo uusia matkailutuotteita

Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Pohjana ovat Suvorovin rakennuttamat

linnoitukset ja kanavat sekä Lappeenrannan ja Savonlinnan väliä kulkenut

Saimaan laivasto.

Matkailussa hyödynnetään Lappeenrannan Linnoitusta ja Olavinlinnaa,

Suvorovin rakennuttamia Kutveleen, Käyhkään, Kukonharjun ja Telataipaleen

kanavia sekä Saimaan laivastoa.

LÄHTÖLAUKAUS hankkeelle oli matkailututkija Mika Lehtolaisen mukaan kolme

vuotta sitten alkanut Suvorovin kanavien restaurointi.

Kanavat muodostivat 200 vuotta sitten huoltoreitin Venäjän puolella

Lappeenrannasta Savonlinnaan. Kanavat olivat pitkään unohduksissa.

Restauroinnin suunnittelussa on Lehtolaisen mukaan jo tuotettu matkailuun

tarvittavaa tietoa.

Toisena lähtökohtana on Lehtolaisen mukaan ollut Suvorovin merkitys

venäläisille sekä rooli Suomen ja Venäjän yhteisessä historiassa.

– Suvorov tunnetaan Venäjällä suurena sotasankarina, mutta hänen

toimintansa Suomen puolella on venäläisille tuntematonta.

– Suomessa Suvorovia ei vielä juuri tunneta.

Venäläiset matkailijat kaipaavat selvitysten mukaan kulttuuriin ja

historiaan perustuvaa matkailutarjontaa.

ETELÄ-KARJALAAN ja Etelä-Savoon on tarkoitus kehittää venäläiseen

historiaan perustuvia risteilyjä.

Lappeenrannan Linnoitukseen ja Olavinlinnaan on luvassa Suvorov-aiheisia

draamaopastuskierroksia.

Lehtolainen kertoo, että Etelä-Karjalan museo kehittelee omaa

Suvorov-teemaa, joka täydentää Savonlinnassa alkanutta työtä. Tarkoitus on

saada Etelä-Karjalan museoon Suvorov-aiheinen näyttely kesällä 2007.

Draamakierroksia historiallisine pukuineen on tarkoitus järjestää näyttelyn

yhteydessä ja myöhemmin Olavinlinnassa.

KUKONHARJUN kanavalle on tarkoitus tehdä historiallinen ohjelmapaketti.

Kanavalle myös suunnitellaan historiallista polkua, jonka oppaana toimii

matkapuhelin.

Koska Kukonharju on valtateiltä syrjässä, sinne ei Lehtolaisen mukaan ole

mielekästä tehdä opastauluja, ainakaan kovin laajasti.

Samalla tutkitaan edellytyksiä sukellusmatkailulle, jossa hyödynnettäisiin

Saimaan ja Puruveden kanavia ja hylkyjä. Venäjällä hylkysukellus on

Lehtolaisen mukaan Suomea pidemmällä.

SAIMAAN LAIVASTON vanavedessä saa ensi vuonna omat verkkosivut, kertoo

projektipäällikkö Anja Tuohino.

Verkkosivuille pääsee aikanaan osoitteista http://skk.joensuu.fi/matkailu

ja http://moske.matkailu.org/. Sivuille pääsee myös Suvorovin kanavien

verkkosivuilta http://www.nba.fi/projektit/suvorov/ kautta.

Saimaan laivaston vanavedessä

Interreg-osarahoitteinen Kaakkois-Suomen naapuruusohjelman hanke. Se alkoi

marraskuussa ja päättyy lokakuussa 2007. Parhaillaan haetaan kohdetta

Venäjältä.

Lähtökohtana on kenraali Aleksandr Suvorovin toimintaan liittyvien ja

historiaan perustuvien matkailutuotteiden kehittäminen.

Venäjältä ovat mukana Pietarin–Paavalin linnoitus ja Itämeren järjestö.

Hanketta johtaa Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja

kehittämiskeskus sekä Matkailun verkosto-osaamiskeskus.

Lisäksi mukana ovat mm. Etelä-Karjalan ja Savonlinnan maakuntamuseot,

Museovirasto, Kulttuurikeskus Kaiku, Proagria Etelä-Karjala, Joensuun

yliopiston opettajankoulutuslaitos sekä useita matkailuyrittäjiä ja

urheilusukeltajia.

Kuvateksti

Lappeenrannan Linnoitus saa lähivuosina 1700-luvun venäläisiin raameihinsa

myös 1790-luvun historiallista draamaa.

ES-ARKISTO/MIKA STRANDÉN

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen