Categories
Artikkelit

Laroxin markkina-arvo on noussut viime aikoina kohisten

MARTTI HYTTILAPPEENRANTA. Laroxin B-osakkeiden hyvä kurssikehitys jatkunut t

MARTTI HYTTI

LAPPEENRANTA. Laroxin B-osakkeiden hyvä kurssikehitys jatkunut tänäkin vuonna. Keskiviikkona yhtiön osakekannan arvo oli jo noin 80 miljoonaa euroa.

Kun Laroxin B-sarjan osakkeesta maksettiin vuoden 2000 lopussa 1,7 euroa, sen kurssi oli viime vuoden lopussa 6,1 euroa.

Kolmen kuukauden aikana kurssi on edelleen noussut voimakkaasti. Keskiviikkona kauppoja tehtiin 8,4 eurolla.

Vahva kurssikehitys ja lisääntynyt kysyntä antaisivat mahdollisuuden lisäpääomien hankintaan pörssin kautta.

Yhtiö suunnittelee osakepääoman korottamista uusmerkinnällä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä.

Esityksen mukaan osakepääomaa voidaan korottaa enintään 330 000 eurolla antamalla merkittäväksi enintään 550 000 uutta B-sarjan osaketta hallituksen määräämään hintaan.

YHTIÖN hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen korostaa, että yhtiö on panostanut sijoittajaviestintään, mikä on osaltaan parantanut yhtiön tunnettuutta ja yhtiön osakkeiden kiinnostavuutta.

– Uusimme viime vuonna koti- ja sijoittajasivumme sekä osallistuimme Pörssisäätiön sijoitusiltoihin ja Sijoitus-Invest -tapahtumiin.

Toimitusjohtaja Tapani Suni halusi tietää, että pyrkiikö Larox nyt pörssin päälistalle.

Vartiainen vastasi, että Larox ei aio hakeutua pörssin päälistalle.

– Syynä on se, että Pohjoismaiset pörssit yhdistyvät lokakuuhun mennessä. Tällöin pääsemme automaattisesti pienten yritysten listalle. Ei ole järkevää hakeutua muutamaksi kuukaudeksi Helsingin pörssin päälistalle, sillä se vaatisi meiltä isot selvitykset ja viikkojen työt.

Suni kysyi myös sitä, että mikä on jälkimarkkinoinnin osuus yhtiön liikevaihdosta.

TOIMITUSJOHTAJA Toivo Matti Karppanen ilmoitti, ettei voi kertoa tarkkoja summia.

– Muutama vuosi sitten ilmoitimme, että jälkimarkkinointi tuo liikevaihdosta kolmanneksen. Tällä hetkellä sen osuus on yli kolmannes.

Sijoittaja Tauno Taipalus halusi tietää, että onko Laroxilla pahoja kilpailijoita maailmanmarkkinoilla.

Karppanen korosti, että ala on kovasti pirstoutunut ja alalla on paljon toimijoita.

– Meillä on kolme suurta kilpailijaa, jotka ovat täyden palvelun yrityksiä. Larox on kuitenkin ainoa 100-prosenttisesti suodatukseen keskittyvä maailmanlaajuinen yritys. Laroxin markkinasegmentin arvo on vuodessa on 850 miljoonaa euroa.

Sijoittaja Juhani Haartti halusi puolestaan tietää, että millaisia kilpailijoita Laroxilla on Kiinassa.

KIINASSA on Karppasen mukaan useita teollisuussuodattimien valmistajia.

– Alan markkinaosuuksista Kiinassa ei minulla ole tietoa. Kiinalaisten yritysten tapana on toimia niin, että ne ostavat ensin yhden Laroxin suodattimen ja alkavat sitä kopioida.

Esitellessään viime vuoden tilinpäätöstä Karppanen totesi, että viime vuoden tulos jäi tyydyttäväksi.

– Tulos tehtiinkin viimeisellä neljänneksellä. Heikon alun jälkeen loppuvuosi oli hyvä, mutta vuoden liikevoitto ei vastannut asettamiemme tavoitteita.

LAROXIN viime vuoden tulos oli 5,8 miljoonaa euroa ja liikevaihto 104,3 miljoonaa euroa. Yhtiön sisäinen liikevaihtotavoite oli 108 miljoonaa euroa.

Karppanen luonnehti kuluvan näkymiä myönteisiksi.

– Alan toimintaympäristö on terve, sillä menossa on hyvä suhdannevaihe teollisille investoinneille. Se näkyy myös tilauskannassamme.

Hän odottaa, että Laroxin liikevaihto kasvaa tänä vuonna ja kannattavuus paranee.

– Kuluvan vuoden liikevaihtotavoitteemme on 120 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste on tarkoitus nostaa 40 prosenttiin.

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Timo Vartiainen, Katariina Aaltonen, Teppo Taberman, Thomas Franck ja Matti Ruotsala. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Timo Vartiainen.

PEKKA HÖLKKI

Kuvateksti

Laroxin Lappeenrannan konepajassa Aku Haiko kokosi torstaina keraamista kiekkosuodatinta.

Kirjoittaja:
Martti Hytti