Puhdistamo valituskierteeseen

Lappeenranta. Valituksen tekijät ovat tarttuneet sekä uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan että puhdistamon mahdollistavaan kaavaan. Käsittelyajat ovat pitkiä.

Heikki Sopanen, Seija Hackman

Vaasan hallinto-oikeus on saanut kaksi valitusta Lappeenrannan Hyväristönmäkeen suunnitellulle jätevedenpuhdistamolle myönnetystä ympäristöluvasta. Molemmat valitukset ovat yksityishenkilöiden tekemiä. Toisen valituksen on tehnyt yksi henkilö, ja toisessa on valittajina useita henkilöitä.

Kyse on uudesta jätevedenpuhdistamosta, joka korvaa nykyisen Toikansuon jätevedenpuhdistamon. Puhdistetut jätevedet on tarkoitus laskea jatkossakin nykyiseen paikkaan, Hyväristönmäeltä kaakkoon virtaavaan Rakkolanjokeen.

Yksittäisen valittajan mielestä puhdistetut jätevedet pitäisi johtaa Saimaaseen eikä Rakkolanjokeen. Usean henkilön valituksen mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan kevyin perustein, ja lupahakemuksen valmistelussa on jopa lainvastaisuuksia.

Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan elokuun lopussa. Se arvioi, ettei puhdistamon toiminnasta aiheudu vesistön pilaantumisesta johtuvaa korvattavaa vahinkoa.

Valitusten käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa kestää vuoden verran. Jos kiista menee tämän jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, siellä vierähtää toinen vuosi. Valitusaika ympäristöluvasta päättyy keskiviikkona.

Asukkaat ovat valittaneet myös puhdistamon mahdollistavasta osayleiskaavasta. Tiistaihin mennessä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen oli tullut kaavasta kolme valitusta yksityishenkilöiltä. Valitusaika päättyy 30. syyskuuta.

Valitusten käsittelyaika Itä-Suomen hallinto-oikeudessa on vuodesta puoleentoista vuoteen.

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2018 ja toiminta aikaisintaan vuonna 2021. Puhdistamon rakennuttava Lappeenrannan Lämpövoima?-yhtiö on varautunut valituskierroksiin. Alueen asukkaat ovat ilmoittaneet jatkavansa taistelua puhdistamon tuloa vastaan.

Uuden puhdistamon hinnaksi siirtoviemäreineen on arvioitu 70 miljoonaa euroa.

Toikansuon jätevedenpuhdistamo jatkaa, kunnes uusi puhdistamo saadaan käyttöön. Takaraja on kuitenkin vuoden 2022 loppu.

Ei ollut järkeä penkoa asiaa enempää.

Lasse Hakala

Vuosien taisto

LAPPEENRANTA haki ensi kertaa ympäristölupaa Hyväristönmäkeen suunnitellulle jätevedenpuhdistamolle vuonna 2006.

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS määräsi kaupungin etsimään jätevesilleen uuden purku-uoman vuonna 2011.

VAIHTOEHTOJEN selvittelyjen jälkeen jätevesien suunnaksi valikoitui edelleen Rakkolanjoki, jonne jätevedet johdettaisiin uuden ja aiempaa tehokkaamman puhdistamon kautta.

KAUPUNGINVALTUUSTO valitsi puhdistamon sijoituspaikaksi Hyväristönmäen yksimielisesti vuonna 2014.

LÄHIASUKKAAT ovat vastustaneet puhdistamoa vedoten muun muassa hajuhaittoihin ja lisääntyvään liikenteeseen.

ELOKUUN LOPUSSA Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi puhdistamolle ympäristöluvan, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavan äänin 34-19.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen, Seija Hackman