Categories
Artikkelit

Tiurun purkukaavan hakemus jätetty

LAPPEENRANTA. Seniori-Saimaa haluaa monia muutoksia nykyiseen Tiurun sairaalan asemakaavaan.

Heikki Sopanen

Seniori-Saimaa on jättänyt asemakaavan muutosaloitteen Tiurun sairaalan suojelumerkinnän poistamiseksi. Kiinteistöosakeyhtiö esittää Lappeenrannan kaupungin tekniselle toimelle jättämässään aloitteessaan suojelumerkinnän poistamisen lisäksi muitakin muutoksia sairaala-alueen nykyiseen asemakaavaan.

Seniori-Saimaa pyytää muun muassa, että asemakaavamääräyksistä poistetaan maininnat maakunnallisesti merkittävästä, rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja puistosuunnitelmasta. Myös määräykset parvekkeiden sijoittelusta rakennuksiin pitäisi muuttaa tarkoituksenmukaisemmiksi. Nykykaavassa määräykset ovat varsin tiukat ja seikkaperäiset.

Kaavamuutoksen tavoitteena on myös rakennusalan vapauttaminen ja kerroslukumäärän joustavuus niin, että uudisrakentaminen voitaisiin sijoittaa ja massoitella tontille tarkoituksenmukaisella tavalla.

Seniori-Saimaa pyytää myös sitovasta tonttijaosta luopumista sekä jalankululle ja pyöräilylle varatun alueen poistamista kaavasta. Kaavamuutosaloitteen lopussa pyydetään vielä tarkastelemaan rakennusoikeuden määrää.

Tiurun sairaalatontti on nykykaavassa toimitila- ja asuinrakennusten korttelialue, jonka ympäristö säilytetään. Liiketiloja saa rakentaa kymmenen prosenttia kerrosalasta. Sairaalan omistavan Seniori-Saimaan osakkaat ovat Lappeenrannan kaupunki ja Holiday Club Resort. Kaupunki on enemmistöosakas. Seniori-Saimaa hakee kaavamuutosta ja sairaalan suojelumerkinnän poistamista, koska sairaalamöhkäle ei mene kaupaksi vaan rapistuu. Lisäksi siitä on ollut pelkkää rahanmenoa eikä lainkaan tuloja.

Yhtiön hallituksen jäsen, suunnittelupäällikkö Pekka Oksman kaupungin tilakeskuksesta sanoo, että suojelumerkintä saattaa hankaloittaa rakennuksen myymistä. Seniori-Saimaan mielestä uusi kaava mahdollistaisi alueen kehittämisen nykyistä paremmin.

Kaupunginhallitus antoi syyskuussa Seniori-Saimaalle luvan kaavamuutoksen käynnistämiselle.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo, että Tiurun kaava-aloite odottaa muiden aloitteiden joukossa. Vuosien 2017-2018 kaavoitusohjelmassa se on sijalla 64.

-Koska hanketta ei ole aloitettu, ei ole myöskään määritelty, millainen kaava alueelle vaaditaan. Tavoite tarkentuu, kun kaavamuutoshanke käynnistyy. Myös aikataulu on täysin auki.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen